Apel przed 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 18.05.2019 10:05

2 czerwca br. przypada wyjątkowa rocznica. 40 lat temu rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, która zmieniła oblicze tej ziemi.

Jasna Góra. Niezapomniane obrazy sprzed 40 lat. Jasna Góra. Niezapomniane obrazy sprzed 40 lat.
Reprodukcja: ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

W związku z tą rocznicą rozpoczynamy medialną akcję: czekamy na Wasze zdjęcia wracające do tamtej pielgrzymki. Przypomnijcie także bilety na wejścia na tamte spotkania z papieżem Polakiem. Bardzo chętnie opublikujemy również Wasze wspomnienia z tamtych dni. Piszcie do nas i wysyłajcie zdjęcia, reprodukcje biletów, fotografie pamiątek na adres: radom@gosc.pl.


Przesłanie materiałów jest równoznaczne z
- udzieleniem nieodpłatnej zgody na ich publikację na stronach internetowych, których właścicielem jest Instytut Gość Media. Nadawca
- oświadczeniem, że nadesłane treści są własnością nadsyłającego i nie naruszają praw osób trzecich – w tym autorskich praw majątkowych i przepisów dotyczących ochrony wizerunku.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media z siedzibą w Katowicach (dalej „My”), dostępny pod adresem e-mail: sekretariat@igomedia.pl i nr tel.: (32) 251 18 07. Dane osobowe będą gromadzone na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego tj. w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Panią/Panem, przez okres niezbędny dla jej celów, a także na podstawie przepisów prawa: Ustawy prawo prasowe, w celu upublicznienia nadesłanych przez Panią/Pana materiałów w serwisach internetowych Instytutu Gość Media. W razie konieczności dane mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest konieczne ze względu na ww. cele.