Finał XV Przeglądu Twórczości Młodzieżowej „Pasterz i Ojciec” w Radomiu

Krystyna Piotrowska Krystyna Piotrowska

publikacja 10.06.2019 19:57

Jego celem jest propagowanie nauk i życia Jana Pawła II, rozwijanie twórczości i wrażliwości dzieci i młodzieży.

Laureaci konkursu z bp. Henrykiem Tomasikiem, opiekunami i nauczycielami. Laureaci konkursu z bp. Henrykiem Tomasikiem, opiekunami i nauczycielami.
Krystyna Piotrowska /Foto Gość

Pomysłodawcą i organizatorem przeglądu jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu przy ul. Wierzbickiej. Do udziału w nim zaproszeni zostali uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, a główny cel przeglądu, to pogłębienie wiedzy i uczczenie pamięci pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Konkurs ma patronat Mazowieckiego Kuratora Oświaty i jest uwzględniony w wykazie konkursów do wpisania na świadectwo uczniów kl. 8. szkół podstawowych i 3. gimnazjum.

Zasady przeglądu są tak ułożone, że praktycznie każdy uczeń może wziąć w nim udział, bo składają się na niego konkursy: literacki, recytatorski, plastyczny, wiedzy o Papieżu Janie Pawle II i multimedialny. Uczeń może uczestniczyć w więcej niż jednym konkursie.

W II etapie konkursów - etapie międzyszkolnym - wzięło udział aż 146 uczniów ze szkół podstawowych z Radomia (PSP 3, PSP 4, PSP 14, PSP 15, PSP 17, PSP 22, PSP 29, PSP 31, PSP 33, PSP 34) oraz spoza Radomia (PSP z Parznic, PSP nr 1 i nr 2 z Tczowa, PSP z Kazanowa).

Wśród gości obecnych podczas wręczenia laureatom nagród i dyplomów byli: bp Henryk Tomasik, ks. kan. Czesław Wawrzyńczak, proboszcz z parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Radomiu, Marek Tyka, przewodniczący Rady Rodziców, i Zbigniew Sarmata, wizytator Kuratorium Oświaty.

Zwracając się do laureatów podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursów, bp Henryk Tomasik powiedział, że gdy jesteśmy w obcym mieście, to potrzebujemy dobrego przewodnika. - Takim wielkim przewodnikiem dla nas wszystkich był Jan Paweł II, dziś już święty. Jan Paweł II jest przede wszystkim przewodnikiem po drogach wiary - mówił. Podkreślił również, że papież podczas swoich pielgrzymek przypominał prawdę o Bogu Miłosiernym, o Jezusie Chrystusie i o Duchu Świętym. Utwierdzał nas w wierze i pokazywał, tak jak dobry przewodnik, jak trzeba żyć. - Jan Paweł II był nie tylko dobrym pasterzem, ale i ojcem. Ojcem, który troszczył się o wiarę, o zbawienie każdego człowieka, a także o to, aby w zgodzie żyli między sobą ludzie i narody. Aby ludzie się nawzajem szanowali. Biskup podziękował również organizatorom konkursu za taką formę przybliżania młodym ludziom osoby św. Jana Pawła II.

Za wybór i ocenę prac w konkursie międzyszkolnym odpowiedzialne były nauczycielki z PSP nr 14: Jolanta Nowak i Renata Miszczyk (konkurs wiedzy o Janie Pawle II), Anna Niziołek (konkurs plastyczny), Irmina Warmiak i Ewa Tatarek (konkurs recytatorski i literacki), Izabela Kaniewska (konkurs multimedialny).

 Patronat nad konkursem sprawowali bp Henryk Tomasik i Mazowiecki Kurator Oświaty.

Wyniki XV Przeglądu Twórczości Młodzieżowej „Pasterz i Ojciec”

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

kategoria kl. 4-6

I miejsce - Maciej Słowik PSP 14

II miejsce - Maria Nalberska PSP 14

III miejsce - Izabela Gębka PSP w Kazanowie

wyróżnienia - Jakub Wójtowicz PSP w Kazanowie i Marcel Lipiec w Parznicach

kategoria kl. 7-8 i 3 gimnazjum

I miejsce - Mateusz Minda PSP 3 i Anna Gierasińska PSP 15

II miejsce - Piotr Wójcik PSP 14

III miejsce - Mateusz Czarnecki PSP 3

 

konkurs plastyczny

kategoria klas 0-3

I miejsce - Aleksandra Karwat PSP 14, Krzysztof Kozieł PSP 3

II miejsce - Oliwia Druszcz PSP 34, Nikodem Pająk PSP 4, Joanna Małek PSP 17

III miejsce - Gabriela Sońta PSP 14, Antoni Życzyński PSP 4, Anna Krajewska PSP 29,

Wyróżnienia - Patrycja Perłowska PSP 4, Anna Zielińska PSP 29, Jakub Chruślak PSP w Parznicach, Jakub Wesołowski PSP w Parznicach, Zuzanna Brendel PSP 17, Bartosz Cis PSP w Kazanowie

kategoria klas 4-6

I miejsce - Samuela Kupidura PSP w Kazanowie, Maria Nalberska PSP 14

II miejsce - Mateusz Matusiak PSP 34, Klaudia Kalinkowska PSP 3 i Aleksandra Łuszkiewicz PSP 3

III miejsce - Franciszek Tyka PSP 14, Oliwia Pawłowska PSP 3

wyróżnienia - Krzysztof Jabłoński PSP 31, Maria Turek PSP 14, Mikołaj Pożyczka PSP 29

kategoria klas 7-8 i 3 gimnazjum

I miejsce - Kamila Lewandowska PSP w Tczowie

II miejsce - Adam Popiel PSP 14, Aleksandra Kaźmierczak PSP w Parznicach

III miejsce - Wiktoria Balińska PSP 14, Ewa Nowak PSP 17

Wyróżnienia - Mikołaj Szczepanik PSP 14, Maciej Adamus PSP 34, Barbara Kupidura PSP 17, Milena Mamińska PSP 17, Artur Petniak PSP w Tczowie

 

konkurs recytatorski

kategoria kl. 0-3

I miejsce - Julia Jurek PSP 3

II miejsce - Natalia Kosonóg PSP 29, Kinga Ziętek PSP 14

III miejsce - Krzysztof Kozieł PSP 3, Julia Skura PSP 34, Maja Fiołna PSP w Kazanowie

Wyróżnienie - Tymon Majewski PSP 14

kategoria klas 4-6

I miejsce - Lena Turzyńska PSP 3

II miejsce - Natalia Gogacz PSP 33

III miejsce - Maria Tomczyk PSP 17, Julia Myśliwiec PSP 17, Amelia Dróżdż PSP w Tczowie

wyróżnienia - Zofia Tatarek PSP 14, Nina Owczarek PSP 33, Milena Zawada PSP w Tczowie

kategoria klas 7-8, 3 gimnazjum

I miejsce – Ernest Jarosiński PSP 14

II miejsce – Joanna Chruślak PSP w Parznicach, Aleksandra Pietrzyk PSP w Tczowie

III miejsce – Małgorzata Bogacz PSP w Parznicach

Wyróżnienia – Julia Piszczek PSP 34, Weronika Błędowska PSP 17, Aleksandra Słowińska PSP 17

konkurs literacki

kategoria klas 4-6

I miejsce – Jakub Karwat PSP 14,Wiktoria Kaczmarzyk PSP w Tczowie

II miejsce – Mateusz Dusiński PSP w Kazanowie

III miejsce – Dominika Kostkiewicz PSP 17, Wiktoria Pańczak PSP 15

kategoria klas 7-8 i 3 gimnazjum

I miejsce – Szymon Jesionek PSP 14, Olgierd Turzyński PSP 3

II miejsce – Klara Gumińska PSP 3

III miejsce – Kinga Mrozek PSP 15, Damian Sitarek PSP 15

 

konkurs multimedialny

kategoria klas 4-6

wyróżnienie – Miłosz Genca

kategoria klas 7-8, 3 gimnazjum

I miejsce - Kacper Czubak i Milena Walas PSP 14; Jakub Kurobiowski i Michał Szymczyk PSP w Parznicach

II miejsce - Hubert Kaniewski PSP 14

III miejsce - Miłosz Prusiński PSP 14, Zuzanna Kicior PSP w Parznicach