Ta decyzja wymaga odwagi

ks. Zbigniew Niemirski

|

Gość Radomski 25/2019

publikacja 20.06.2019 00:00

Rozpoczęło się przyjmowanie kandydatów na I rok studiów i formacji do kapłaństwa.

▼	Radomskie WSD czeka na nowych kleryków. ▼ Radomskie WSD czeka na nowych kleryków.
Ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

W imieniu seminaryjnej społeczności zaprasza rektor ks. prał. Jarosław Wojtkun: – Powołanie jest rzeczywistością, na którą – zdaniem papieża Franciszka – składają się dwie składowe. Pierwsza to nasze codzienne sprawy i zadania, a druga to Jezus Chrystus, który przychodzi do naszej codzienności i kieruje zaproszenie, żebyśmy nie trwali na brzegu z sieciami, ale poszli tą drogą, którą On wyznaczył. I nie chodzi o to, żeby krępować wolność, ale o zaproszenie. Pan Jezus obiecuje jeszcze obfitszy połów niż nasze plany, pragnienia, ambicje. Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu od 30 lat co roku czeka na tych, których Pan Jezus zaprosił do przygody wspólnego połowu razem z Nim.

– Zapraszamy, czekamy. Zapraszamy! Ta decyzja wymaga odwagi. Ale to zaproszenie związane jest z obietnicą Chrystusa Pana: „Odtąd ludzi łowił będziesz” – zapewnia rektor.

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu przyjmuje kandydatów pragnących poświęcić się służbie Bożej w kapłaństwie. Ci, którzy odczytują w sobie głos Chrystusowego wezwania na drogę kapłańską, są zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do rektoratu z następującymi dokumentami: podanie do księdza rektora seminarium, życiorys, metryka chrztu i bierzmowania, świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły średniej, opinie księdza proboszcza i katechety, ksero dowodu osobistego, zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na studia, 4 fotografie (podpisane).

Zgłoszenia w pierwszej turze przyjmowane są do 8 lipca br.

Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się 9 lipca 2019 r. o godz. 9. w rektoracie seminarium.