Jedlnia-Letnisko. Dyplomy i błogosławieństwo dla uczniów-studentów

kp

publikacja 27.06.2019 15:55

Zakończył się rok formacji w Uniwersytecie Biblijnym dla Dzieci.

Po zakończonej Eucharystii ks. Jacek Kucharski (z prawej) i ks. Michał Faryna z uczniami-studentami ich wykładowcami i opiekunami. Po zakończonej Eucharystii ks. Jacek Kucharski (z prawej) i ks. Michał Faryna z uczniami-studentami ich wykładowcami i opiekunami.
Archiwum ks. Jacka Kucharskiego

W Jedlni-Letnisku uroczyste zakończenie zajęć Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci rozpoczęło się Mszą św. Przewodniczył jej ks. Jacek Kucharski, rektor dziecięcej uczelni i moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej.

W uroczystości wzięli udział: wójt gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski, dyrektorki szkół, w których funkcjonuje dziecięca uczelnia - Katarzyna Gruszka i Elżbieta Sobieraj - oraz wykładowcy - ks. Michał Faryna, Lidia Szymańska, Agnieszka Machnio, Monika Gumińska i s. Bożena Molednowska. Obecni byli również wszyscy studenci-uczniowie z czterech parafii i szkół, w których działa uniwersytet: z Radomia, Szydłowca i Jedlni-Letniska.

Zebranych w świątyni powitał proboszcz ks. kan. Andrzej Margas. Po zakończonej Eucharystii młodzi studenci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Nagrody ufundował wójt P. Leśnowolski.

Dalsza część spotkania odbywała się w Domu Parafialnym. Po poczęstunku uczniowie-studenci ich rodzice i wykładowcy wysłuchali i włączyli się w animację muzyczną, przygotowaną przez alumnów WSD w Radomiu, związanych z Kleryckim Kołem Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej Krystiana Korbę i Szymona Tarkę. Spotkanie zakończyło się modlitwą, a błogosławieństwa uniwersyteckiej wspólnocie na czas wakacji udzielił  ks. Kucharski.