Diecezja radomska. Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

ww

publikacja 04.07.2019 11:37

Spotkali się i modlili pod hasłem: "W imię przyszłości kultury".

Bp Piotr Turzyński jest krajowym duszpasterzem nauczycieli. Z prawej ks. Wojciech Wojtyła. Bp Piotr Turzyński jest krajowym duszpasterzem nauczycieli. Z prawej ks. Wojciech Wojtyła.
Bartłomiej Składanek

Pod przewodnictwem krajowego duszpasterza nauczycieli bp. Piotra Turzyńskiego odbyła się na Jasnej Górze 82. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców. Hasło przewodnie pielgrzymki - "W imię przyszłości kultury" - nawiązywało do przemówienia, które Jan Paweł II wygłosił 2 czerwca 1980 r. w siedzibie UNESCO w Paryżu, i które uznawane jest za gruntowny wykład papieża Polaka na temat kultury. Ojciec Święty w swoim nauczaniu wielokrotnie podkreślał, że to właśnie od kultury zależy przyszłość człowieka.

Pierwszego dnia pielgrzymki zgromadzeni w auli o. Kordeckiego wzięli udział w sympozjum ewangelizacyjnym. Wykłady wygłosili prof. Henryk Kiereś i ks. Henryk Zieliński.

- Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. 2 lipca przed jasnogórskim szczytem. Eucharystii, w której uczestniczyło kilka tysięcy nauczycieli, przewodniczył bp Edward Dajczak z Koszalina. Z diecezji radomskiej, która była współorganizatorem pielgrzymki, w spotkaniu wzięło udział ponad 100 nauczycieli - mówi ks. dr Wojciech Wojtyła, sekretarz Krajowego Biura ds. Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców, wizytator w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezji Radomskiej.