Trzeci Polak w watykańskim trybunale

pt

|

Gość Radomski 31/2019

publikacja 01.08.2019 00:00

To wyjątkowe wyróżnienie, a przy tym docenienie kompetencji i niecodziennej pracowitości.

Kapłan po ukończeniu studiów prawniczych został w Rzymie. Kapłan po ukończeniu studiów prawniczych został w Rzymie.
Ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Papież Franciszek mianował ks. prał. Roberta Gołębiowskiego, kapłana diecezji radomskiej, sędzią Trybunału Roty Rzymskiej. Przed nim ten urząd sprawowali ks. Grzegorz Erlebach, kapłan z diecezji opolskiej, i bp Antoni Stankiewicz, były wykładowca prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim, który pełnił urząd Dziekana Roty w latach 2004–2012. – Z Robertem poznaliśmy się pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia w seminarium w Sandomierzu. Potem spotkaliśmy się w Rzymie. Obaj mieszkaliśmy w Instytucie Polskim. On studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Gregoriańskim, a ja Pismo Święte w Papieskim Instytucie Biblijnym. Pamiętam jego studenckie pierwsze kroki na Gregorianie. Wykłady na prawie kanonicznym odbywały się w języku łacińskim. Z uśmiechem wspominam, gdy Robert z zapałem przywoływał nam dowcipy, które po łacinie opowiadali wykładowcy – mówi ks. Zbigniew Niemirski, kierownik radomskiego oddziału „Gościa Niedzielnego”.

Ksiądz Gołębiowski po ukończeniu studiów prawniczych został w Rzymie. Pracował i pracuje nadal jako prawnik Roty Rzymskiej, pnąc się po szczeblach urzędniczej kariery. – Rota Rzymska to jeden z trzech trybunałów Stolicy Apostolskiej. Poza Rotą Rzymską istnieją: Sygnatura Apostolska i Penitencjaria Apostolska. Geneza Roty Rzymskiej sięga średniowiecza, zaś współczesny zrąb kompetencji otrzymała na początku XX wieku. Nazwa trybunału wywodzi się od okrągłego stołu, przy którym dawniej zasiadali sędziowie, audytorzy podczas posiedzeń, lub też od praktyki powierzania spraw kolegiom sędziowskim, wyznaczanym kolejno, czyli łac. per rotam vel per turnum – wyjaśnia ks. dr Szymon Pikus, wykładowca prawa kanonicznego w radomskim seminarium, i dodaje: – Zgodnie z kanonem 1443 Kodeksu prawa kanonicznego Rota jest zwyczajnym trybunałem ustanowionym przez Biskupa Rzymskiego dla przyjmowania apelacji. Stanowi tym samym najwyższy sąd apelacyjny wobec wyroków biskupich (diecezjalnych). Z Rotą Rzymską współpracują kanoniści z rzymskich wydziałów prawa kanonicznego, zaś sędziowie Roty często działają także w innych dykasteriach czy komisjach Kurii Rzymskiej, przez co zapewniają zgodność z magisterium papieskim. Wyroki Roty Rzymskiej są publikowane i przez to sędziowie kościelni mogą ustalić, co jest powszechne, czy w przeważającej większości podzielane przez sędziów rotalnych, a jakie opinie są odosobnione. Przy Rocie Rzymskiej istnieje też jednostka dydaktyczna (elitarna), dla kompetentnego przygotowania przyszłych sędziów, adwokatów kościelnych i pracowników sądowych.

Ksiądz Robert Gołębiowski urodził się 29 marca 1962 r. w Garbatce-Letnisku w powiecie kozienickim. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1988 r. Po roku pracy jako wikariusz w radomskiej parafii Matki Bożej Miłosierdzia wyjechał do Rzymu na studia prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Po ich ukończeniu rozpoczął pracę w Watykanie, m.in. w Trybunale Roty Rzymskiej, w którym dotychczas był obrońcą węzła małżeńskiego. Jest on także postulatorem sprawy beatyfikacji sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego (1902–80), długoletniego administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej. Jak poinformowało Radio Plus Radom, mimo wieloletniego pobytu w Watykanie i pracy dla Stolicy Apostolskiej ks. Gołębiowski nie stracił kontaktu ze swoją rodzinną miejscowością i parafią, za co 26 sierpnia 2018 r. podczas obchodów Dożynek Gminno-Parafialnych otrzymał statuetkę „Szycha Garbacka” za zasługi i inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności w kategorii Działalność społeczna i troska o człowieka.