Diecezja radomska pod krzyżem

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 07.09.2019 10:00

Ordynariusz radomski zaprasza do włączenia się w "modlitewne przeżycie prawdy Polska pod Krzyżem".

Diecezja radomska pod krzyżem Bp Henryk Tomasik zachęca do zorganizowania w parafiach spotkań modlitewnych - adoracji, adoracji krzyża, Drogi Krzyżowej, apelu - poświęconych Tajemnicy Krzyża i wierności Jezusowi Chrystusowi. ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Z tej okazji bp Henryk Tomasik wystosował specjalny komunikat. Oto jego treść:

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Siostry i Bracia!

W dniu 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, łączymy się wszyscy w dziękczynieniu za Tajemnicę Krzyża. Jezus Chrystus zapowiadał to wydarzenie i Jego owoce mówiąc: »A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć« (J 12, 32-33). Krzyż »stał się nam bramą!« - powie C. K. Norwid (Krzyż i dziecko).

W tym dniu włączymy się także w wielkie wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa i Tajemnicę Krzyża uczestnicząc w modlitewnym przeżyciu prawdy »POLSKA POD KRZYŻEM«. Będziemy prosić Pana Boga o wielki dar głębokiej wiary i odważne trwanie przy Jezusie Chrystusie i Jego Krzyżu.

Zachęcam Was, Drodzy Bracia i Siostry, do uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych według wskazań Duszpasterzy i z serca wszystkim błogosławię.

Biskup Henryk Tomasik