Kamień z Bożego Grobu w Radomiu

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 15.09.2019 20:14

Poświęcenie tablicy z bezcenną relikwią radomska parafia pw. Świętej Rodziny wpisała jako swój udział w ogólnopolską akcję modlitewną Polska pod Krzyżem.

Poświęcenia tablicy dokonał ks. kan. Piotr Jaśkiewicz. Poświęcenia tablicy dokonał ks. kan. Piotr Jaśkiewicz.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Pozyskany z Bożego Grobu w Jerozolimie kamień opatrzony jest pieczęcią autentyczności, wystawioną przez Kustodię Ziemi Świętej. Zdaniem ks. płk. Leonarda Sadowskiego, ofiarodawcy kamienia, jest to jedyna w Polsce taka pamiątka, uzyskana podczas niedawnych badań Grobu Bożego w Jerozolimie.

- Ja ją po prostu wyżebrałem. Rok temu byłem w Ziemi Świętej z ks. Józefem Klochem, byłym rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski. W bazylice Grobu Bożego spotkałem dawnego znajomego, franciszkanina, z którym pracowaliśmy w Gliwicach, on w parafii pw. NSJ, a ja jako proboszcz parafii garnizonowej. I uprosiłem, byśmy otrzymali jeden z kamieni. Udało się. Ten kamień przekazałem ks. kan. Piotrowi Jaśkiewiczowi, proboszczowi radomskiej parafii pw. Świętej Rodziny, by znalazł godne miejsce dla tego skarbu - opowiada ks. Sadowski.

- Znaleźli się fundatorzy tablicy, Ewa i Wojciech Kowalczewscy, i znalazł się projektant, architekt Błażej Krzosek. Tablicę wykonał Bronisław Nowak z Krakowa. W sercu tablicy umieściliśmy kamień i czekaliśmy na stosowny moment. Jako najlepszy wybraliśmy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. A tu okazało się, że ten dzień to także ogólnopolska akcja modlitewna Polska pod Krzyżem. Postanowiliśmy więc, że nasze poświęcenie wpisze się w tę akcję - mówi ks. Jaśkiewicz.

Uroczystość poświęcenia tablicy odbyła się na zakończenie parafialnej sumy.

- Wszyscy żyjemy wydarzeniem, które trwa od wczorajszego dnia i gromadzi pod krzyżem ludzi wierzących nie tylko w Polsce. W zamyśle jego organizatorów to trzeci krok na drodze ożywienia wiary w Kościele. W październiku 2016 r. odbyła się Wielka Pokuta, czyli modlitwa Polaków na Jasnej Górze. Rok później Różaniec do Granic był momentem, w którym Maryja wzięła nas w opiekę, po to, by nas poprowadzić do swego Syna. Dzisiaj w łączności z naszymi rodakami idziemy pod krzyż, tam, gdzie wszystko się zaczęło, gdzie dokonało się nasze zbawienie, gdzie jest źródło sakramentów, gdzie otrzymaliśmy Maryję za Matkę. To wczorajsze i dzisiejsze wydarzenie jest reakcją na kryzys wiary, który dotyka Kościół. Bluźnierstwa, znieważanie sakramentów i świętych wizerunków, napaści na kościoły oraz księży, szerzące się antychrześcijańskie ideologie, opuszczanie stanu kapłańskiego przez księży, a po 22 sierpnia (po tragicznych wydarzeniach w Tatrach) także stwierdzenie, że krzyż zabija. Dlatego Polska gromadzi się pod krzyżem, bo źródłem odnowy wiary jest Krzyż Chrystusa.

Wczoraj ojcowie franciszkanie z bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie wystąpili z propozycją duchowej łączności z wydarzeniem Polska pod Krzyżem. Poświęcając dziś w naszej świątyni pamiątkową tablicę z kamieniem z Grobu Pańskiego łączymy się modlitewnie z tym najważniejszym dla naszej wiary miejscem i chcemy prosić o żywą wiarę dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów, dla całej rodziny parafialnej. Kiedy siły zła uderzają w naszą wiarę i Kościół, przychodzimy z Maryją pod krzyż i prosimy Tę, której duszę "przeniknął miecz boleści", by wyprosiła dla nas dary Ducha Świętego oraz mocną wiarę - powiedział tuż przed poświęceniem tablicy ks. Jaśkiewicz.

Tablica z kamieniem z Bożego Grobu, opatrzonym pieczęcią autentyczności, wystawioną przez Kustodię Ziemi Świętej.   Tablica z kamieniem z Bożego Grobu, opatrzonym pieczęcią autentyczności, wystawioną przez Kustodię Ziemi Świętej.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość