Bp Adam Odzimek przechodzi na emeryturę

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 07.10.2019 12:35

Papież Franciszek przyjął rezygnację z posługi biskupa pomocniczego diecezji radomskiej Adama Odzimka.

Bp Adam Odzimek (z prawej) oraz bp Henryk Tomasik obchodzili 1 czerwca tego roku złoty jubileusz świeceń kapłańskich. Bp Adam Odzimek (z prawej) oraz bp Henryk Tomasik obchodzili 1 czerwca tego roku złoty jubileusz świeceń kapłańskich.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Decyzję Nuncjatury Apostolskiej w Polsce ogłosił biskup radomski Henryk Tomasik.

Bp Adam Odzimek kończy 75 lat. Urodził się 7 października 1944 r. w Radomiu. Po ukończeniu tutejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Syrokomli wstąpił w 1962 r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

Czas jego formacji seminaryjnej został przerwany jednym z przejawów represji władz państwowych wobec Kościoła w Polsce. Otrzymał bowiem wezwanie na dwuletni pobyt w wojsku w jednostkach w Gubinie i Opolu.

Święcenia kapłańskie przyjął w sandomierskiej katedrze z rąk sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego 31 maja 1969 r. Podejmował posługę w następujących parafiach: Bardzice, Szewna, Białaczów i w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej.

W 1972 r. został skierowany na Katolicki Uniwersytet Lubelski w celu podjęcia studiów specjalistycznych. Ukończył je w 1976 r. uzyskując magisterium i licencjat z teologii biblijnej. Z kolei w 1978 r. obronił pracę doktorską. Zaraz potem otrzymał nominację na wykładowcę Nowego Testamentu w sandomierskim seminarium duchownym. Licencjat z nauk biblijnych uzyskał na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie studiował w latach 1980-1984.

Jan Paweł II mianował go 25 kwietnia 1985 r. biskupem tytularnym Tadamata i pomocniczym diecezji sandomiersko-radomskiej. Sakrę biskupią otrzymał 12 maja tegoż roku z rąk kard. Józefa Glempa. Były to pierwsze święcenia biskupie w Radomiu.

Jako biskup pozostał wykładowcą Pisma Świętego. W latach 1990-1998 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości. Decyzją papieską z 25 marca 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym nowej diecezji radomskiej.

Zawołaniem pasterskim bp. Adama Odzimka są słowa: "Ne deficiant fides caritasque" - "Aby wiara i miłość były mocne".