Spotkanie leśników w Jedlni-Letnisku

kp

publikacja 10.10.2019 14:47

W nadleśnictwach RDLP w Radomiu pracuje 73 strażników leśnych.

Oznaki strażnikom leśnym wręcza dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak Oznaki strażnikom leśnym wręcza dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak
Archiwum RDLP

Strażnicy leśni z 23 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu otrzymali oznaki identyfikacji indywidualnej. Ich uroczyste wręczenie odbyło się w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku i połączone zostało z naradą poświęconą efektywności zwalczania szkodnictwa leśnego.

Podczas narady omówiono aktualne problemy związane ze szkodnictwem w lesie tj. z bezprawnym korzystaniem z lasu, kłusownictwem, kradzieżą i niszczeniem mienia, kradzieżami drewna oraz efektywnością zwalczania szkodnictwa leśnego w skali RDLP.

 W 2018 roku najczęściej dochodziło do bezprawnego korzystania z lasu, natomiast największa wartość powstałych szkód wynikała z kradzieży drewna.  Na 17 dyrekcji regionalnych, pomimo intensywnych działań Straży Leśnej i współpracy z policją, RDLP w Radomiu jest na trzecim miejscu pod względem przypadków kradzieży drewna z lasu w 2018 roku - było to 293 zdarzeń.

W drugiej części spotkania wręczono oznaki identyfikacji indywidualnej dla strażników leśnych. Przekazali je Tadeusz Pasternak, Główny Inspektor Straży Leśnej DGLP, dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu oraz Grzegorz Radecki, naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia RDLP w Radomiu. Oznaka identyfikacji indywidualnej nadawana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r.

W nadleśnictwach RDLP w Radomiu pracuje 73 strażników leśnych. Do ich zadań należy m.in. zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywanie innych zadań w zakresie ochrony mienia, a także edukacja społeczeństwa.