Ostatnia inauguracja w Radomiu

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 24.10.2019 22:35

Po tym, jak nowy rok akademicki rozpoczęły uczelnie miasta, na wspólne spotkanie pracowników naukowych i administracyjnych zaprosiło duszpasterstwo akademickie.

Adorację Najświętszego Sakramentu dla akademików poprowadził bp Piotr Turzyński. Adorację Najświętszego Sakramentu dla akademików poprowadził bp Piotr Turzyński.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Te spotkania to tradycja ostatnich lat. - Chodzi nam o to, by spotkać się przede wszystkim na adoracji i omodlić nowy rok akademicki, wykładowców, studentów i wszystkich pracowników uczelni miasta. Na nasze zaproszenie, za co jesteśmy wdzięczni, odpowiadają prawie wszystkie wyższe uczelnie Radomia, rektorzy, dziekani wydziałów, pracownicy naukowi i administracji placówek. Jest także wykład inauguracyjny, a potem spotkanie przy wspólnej kolacji. O całość organizacyjną - i tę w kaplicy, i tę przy stołach - zadbali studenci oraz osoby zaangażowane w działalność duszpasterstwa - mówi ks. Mariusz Wilk, duszpasterz akademicki.

Inaugurację rozpoczęła adoracja przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego. Poprowadził ją bp Piotr Turzyński, sufragan radomski, ale również doktor habilitowany i wykładowca patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Ty, Panie Jezu, jesteś drogą, podpowiedzią, jak trzeba iść Twoim śladem. Naucz nas iść tą drogą. To droga pokory, a więc także droga uniżenia, droga szacunku do studentów, profesorów, pracowników uczelni, każdego człowieka. Twoja droga jest drogą służby, drogą dla innych. Ucz nas iść tą drogą - modlił się bp Turzyński.

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. Agnieszka Saracen, prof. UTH w Radomiu, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Mówiła o człowieku w kulturze wielowymiarowego ryzyka.

- W historii Kościoła i kultury europejskiej rzeczą ważną było poszukiwanie prawdy, a tutaj współpracy między teologią a naukami przyrodniczymi. Istotną była propozycja: "Wierzę, aby głębiej rozmieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć". To był fundament powstania pierwszych uniwersytetów. Uniwersytet to wspólnota poszukiwania prawdy i za to państwu dziękuję. Dziękuję również za obecność, a wszystkim organizatorom za przygotowanie tej inauguracji - powiedział bp Henryk Tomasik.

Duszpasterstwo akademickie w Radomiu już myśli o kolejnym spotkaniu. - Dostrzegamy, że tego nie było. Chodzi o opłatek pracowników naukowych i administracyjnych uczelni Radomia. Już dziś zapraszamy. Opłatek odbędzie się u nas na ul. Górniczej 2, w siedzibie duszpasterstwa akademickiego, 8 stycznia 2020 roku o 19.00 - informuje i zaprasza ks. Mariusz Wilk.