Troska o odchodzących

ks. Zbigniew Niemirski

|

Gość Radomski 44/2019

publikacja 31.10.2019 00:00

Kolejny raz radomskie Hospicjum Królowej Apostołów zorganizowało ogólnopolską debatę poświęconą profesjonalnemu towarzyszeniu chorym terminalnie.

Jednym z prelegentów był biblista ks. Jacek Kucharski  (z prawej). Obok ks. Marek Kujawski, organizator konferencji, twórca i opiekun placówki. Jednym z prelegentów był biblista ks. Jacek Kucharski (z prawej). Obok ks. Marek Kujawski, organizator konferencji, twórca i opiekun placówki.
Archiwum ks. Jacka Kucharskiego

Hospicjum Królowej Apostołów działa jako stowarzyszenie skupiające wyłącznie wolontariuszy. Udziela darmowej pomocy osobom terminalnie chorym, siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

Wolontariusze odwiedzają i otaczają opieką pacjentów i ich rodziny. Modlą się również za tych, którzy odeszli i opiekują się osieroconymi, głównie dziećmi. Od lat radomskie hospicjum organizuje konferencje poświęcone wolontariatowi. Trzydniowe wykłady mają pomóc podsumować to, co było owocne w dotychczasowej działalności, i wyznaczyć kolejne pola coraz to lepszej i profesjonalnej opieki nad osobami terminalnie chorymi. Prelekcje i dyskusje mają także pomóc wolontariuszom doskonalić swą hospicyjną posługę.