10. rocznica śmierci ks. prał. Jana Wojtana

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 12.11.2019 22:25

Wielu, z racji na szacunek i to, co zrobił w ich życiu, nazywało go ojcem.

Śp. ks. prał. Jan Wojtan (1943-2009). Śp. ks. prał. Jan Wojtan (1943-2009).
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Gdy po tragicznej śmierci w wypadku samochodowym w Wieniawie 12 listopada 2009 roku porządkowano jego mieszkanie, znaleziono wiele przekazów pocztowych. Okazało się, że ks. Jan Wojtan wspierał finansowo wiele dzieł. To była ta cicha, dyskretna i nieznana nikomu pomoc. Obok niej było duszpasterstwo, otwarte na ludzi, i były odważne plany materialne, a tutaj najpierw budowa kościoła pw. św. Brata Alberta w Starachowicach i potem, gdy został proboszczem w Opocznie, gruntowny remont kościoła pw. św. Bartłomieja, który za probostwa ks. Wojtana został podniesiony do rangi kolegiaty.

Ks. Wojtan był także wizjonerem, jeśli chodzi o pracę duszpasterską z młodzieżą. Należał do grona pierwszych moderatorów Ruchu Światło-Życie. Jako proboszcz wspierał duszpasterstwo młodzieży, które prowadzili jego wikariusze.

Jego tragiczna śmierć wstrząsnęła nie tylko społecznością kolegiackiej parafii pw. św. Bartłomieja w Opocznie i całym miastem, ale także osobami, z którymi ks. Wojtan spotkał się w czasie swej posługi duszpasterskiej.

Pogrzeb kapłana był demonstracją miłości i bólu po stracie ojca. Znamiennym dowodem był konfesjonał kapłana, w którym umieszczono wiązankę kwiatów. Ks. Jan Wojtan został pochowany na opoczyńskim cmentarzu św. Marii Magdaleny. Co roku, w uroczystość Wszystkich Świętych, opocznianie zapalają tu setki lampek i zniczy, a jego imię pojawia się w wielu modlitwach wypominek.

Jan Wojtan urodził się w 1943 roku w Chybicach, w parafii u podnóża Świętego Krzyża. Święcenia kapłańskie przyjął w 1967 roku. Jako wikariusz pracował w Jedlińsku, Solcu nad Wisłą, Klimontowie, w parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach oraz parafii św. Jana w Radomiu. Potem, jako proboszcz, pracował w Starachowicach, gdzie organizował parafię i prowadził budowę kościoła pw. św. Brata Alberta. W 1997 roku został proboszczem parafii św. Bartłomieja w Opocznie. Był współzałożycielem Fundacji "Dar dla Potrzebujących", opiekującej się potrzebującymi dziećmi. angażował się w pomoc innym ludziom, wspierał wiele lokalnych inicjatyw służących drugiemu człowiekowi.

Ks. Jana Wojtana w Opocznie upamiętnia dziś rondo noszące jego imię, które znajduje się w centrum miasta. Obok ustawiona została pamiątkowa tablica przypominająca o tym ważnym dla opocznian kapłanie.

Wiadomość o tragicznej śmierci kapłana dotarła do radomskiej kurii, gdy kanonicznie diecezję obejmował nowy ordynariusz, bp Henryk Tomasik.   Wiadomość o tragicznej śmierci kapłana dotarła do radomskiej kurii, gdy kanonicznie diecezję obejmował nowy ordynariusz, bp Henryk Tomasik.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość