Opłatek z Inicjatywą

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 04.01.2020 10:17

Biskup Henryk Tomasik był gościem spotkania, jakie przygotowało radomskie Stowarzyszenie "Środowisko Inicjatywa".

Życzenia złożyła Lucyna Wiśniewska, prezes "Inicjatywy". Życzenia złożyła Lucyna Wiśniewska, prezes "Inicjatywy".
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Ordynariusz radomski dziękował za zaangażowanie w troskę o drugiego człowieka, które jest jednocześnie świadectwem wiary. Członkowie i sympatycy tradycyjnie cieszyli się gościnnością PSP nr 10 w Radomiu. Inicjatywa skupia ludzi, dla których najważniejsze są rodzina oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, dyskryminacji, a także działalność charytatywna. I za to zaangażowanie na tych polach dziękowała obecnym Lucyna Wiśniewska, prezes stowarzyszenia.

- "Jezus Chrystus zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem". Te słowa powtarza św. Jan Paweł II niczym refren w swojej pierwszej encyklice o Chrystusie Odkupicielu człowieka, a w pewnym momencie doda: "A wielkość ceny naszego odkupienia świadczy o tej wartości, jaką człowiekowi przyznaje Bóg". Tajemnica Bożego narodzenia pokazuje ten fakt, że Jezus Chrystus zjednoczył się jakoś z człowiekiem. Święty Jan dokona niezwykłego podsumowania w tych prostych słowach: "Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami". Trwamy w dziękczynieniu za ten dar. Pochylamy się nad tą wielką tajemnicą Boga, który szuka człowieka i pragnie go wciąż obdarowywać. Panu Bogu dziękujemy za tę piękną lekcję daru. Pragniemy naśladować Dziecię Jezus i także obdarowywać się obecnością, życzeniami. Proszę, oprócz życzeń, przyjąć wyrazy wdzięczności za państwa pracę. Za tę normalną pracę zawodową, ale przede wszystkim za to, że jesteście państwo wzorem zaangażowania w troskę o drugiego człowieka, za to świadectwo wiary, która wyraża się przez miłość bliźniego i zaangażowanie w sprawy drugiego człowieka, w życie wspólnoty. Bardzo potrzebne są takie wzory współczesnemu światu, który staje się coraz bardziej roszczeniowy. Dlatego każde takie świadectwo jest niezwykle cennym darem. Proszę przyjąć życzenia, by Chrystus dodawał siły we wszystkich takich sytuacjach, gdy jesteście państwo przez swoje słowo, zaangażowanie, działanie darem dla innych. Niech Boże Dziecię uświęca, prowadzi, a Boży pokój niech zamieszka w waszych sercach. Szczęść, Boże! - mówił bp Tomasik.