Uczelniane życzenia w Duszpasterstwie Akademickim

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 10.01.2020 10:16

W siedzibie radomskiego DA przy ul. Górniczej w Radomiu odbyło się pierwsze opłatkowe spotkanie, na które społeczność duszpasterstwa zaprosiła pracowników naukowych.

Po Mszy św. uczestnicy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Spotkaniu przewodniczył bp Piotr Turzyński. Po Mszy św. uczestnicy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Spotkaniu przewodniczył bp Piotr Turzyński.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Kaplicę duszpasterstwa szczelnie wypełnili pracownicy naukowi radomskich uczelni oraz jej stali bywalcy. Mszy św. przewodniczył bp Piotr Turzyński, doktor habilitowany i samodzielny pracownik naukowy Wydziału Teologii KUL. - Pan Bóg nie jest Wielkim Samotnikiem. On jest wspólnotą Trójcy Świętej, którą zespala więź miłości. Pan Bóg stworzył człowieka na swój Obraz i podobieństwo, uzdalniając go do miłości. Czerpmy z miłości Pana Boga i od Niego uczmy się jak kochać, bo miłość ma swój porządek i ma swą miarę, jaką jest miłość siebie samego, ale bez egoizmu. Miłość wreszcie jest konkretna, wyraża się w czynach. A Pan Bóg dał wyraz tej konkretności, posyłając na świat swego Syna - mówił w homilii bp Turzyński.

Po Mszy św. drugą część spotkania rozpoczęło łamanie opłatkiem i życzenia, a potem wspólny posiłek, przygotowany przez studentów.

Ks. Mariusz Wilk, duszpasterz akademicki, przekazał obecnym życzenia od bp. Henryka Tomasika, któremu obowiązki w ramach Konferencji Episkopatu Polski uniemożliwiły obecność na akademickim opłatku. - Na ręce obecnych rektorów pragnę przekazać podziękowania dla wszystkich pracowników naukowych radomskich uczelni obecnych na naszym opłatku. Dziękujemy za obecność, ale także za wyrazy sympatii i wieloraką pomoc i współpracę - powiedział ks. Wilk.

- W imieniu społeczności Duszpasterstwa Akademickiego pragnę złożyć życzenia zdrowia, uśmiechu i radości, której źródłem jest Pan Bóg. Niech On wypełnia nasze serca i owocuje radością w państwa rodzinach, a także na uczelniach, w codziennej pracy dydaktycznej i naukowej - życzył Mateusz Wydra, lider akademickiej Wspólnoty Jonasza, jednego z organizatorów uczelnianego opłatka.