Bp Adam Odzimek na noworocznym spotkaniu Szkoły Biblijnej

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 12.01.2020 12:11

Słuchacze Szkoły Biblijnej im. św. Hieronima zaprosili na swoje spotkanie wieloletniego wykładowcę Pisma Świętego.

Na zaproszenie ks. Jacka Kucharskiego (z lewej) z bp. Adamem Odzimkiem w spotkaniu wziął udział zespół księży Jak Najbardziej. Na zaproszenie ks. Jacka Kucharskiego (z lewej) z bp. Adamem Odzimkiem w spotkaniu wziął udział zespół księży Jak Najbardziej.
Archiwum ks. Jacka Kucharskiego

Razem ze słuchaczami w spotkaniu wzięli udział: ks. Jacek Kucharski, rektor szkoły oraz moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, oraz wykładowcy: Leszek Wianowski, ks. Michał Faryna i ks. Tadeusz Mazur.

Witając dostojnego gościa, ks. Kucharski mówił, że szkoła wpisuje się nie tylko w życie duszpasterskie diecezji, ale jest realizacją słów, które zapisał papież Franciszek w liście apostolskim "Aperuit illis", ustanawiającym Niedzielę Słowa Bożego. - Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Biblia należy przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej słowie - mówił ks. Kucharski, a w imieniu wszystkich życzył bp. Adamowi wielu owocnych lat w przybliżaniu i wyjaśnianiu słowa Bożego zawartego w Biblii.

Biskup Odzimek, składając całej wspólnocie szkoły biblijnej życzenia, wyraził nadzieję, że nie zgaśnie w niej nigdy pragnienie życia w bliskości Boga obecnego na kartach Pisma Świętego.

Świątecznemu spotkaniu towarzyszył muzyczny zespół księży Jak Najbardziej. Wszyscy członkowie grupy to byli seminaryjni studenci, wykładowcy i moderatorzy Dzieła Biblijnego, oraz jego bliscy współpracownicy w stowarzyszeniu. Rozśpiewani kapłani zaprosili wszystkich do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek.

Gościny wykładom i spotkaniom Szkoły Biblijnej udziela Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu.   Gościny wykładom i spotkaniom Szkoły Biblijnej udziela Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu.
Archiwum ks. Jacka Kucharskiego