Radość i nadzieja

Krystyna Piotrowska

|

Gość Radomski 07/2020

publikacja 13.02.2020 00:00

– Modlitwa to jest najlepsza odpowiedź na wyzwania, które stawia przed nami dziś świat – mówi ks. Grzegorz Tęcza.

▲	Za dotychczasowe lata spotkań Jezusowi dziękowali Iwona i Zbigniew Bielowie. ▲ Za dotychczasowe lata spotkań Jezusowi dziękowali Iwona i Zbigniew Bielowie.
Krystyna Piotrowska /Foto Gość

Grupa modlitewna „Radość i nadzieja” zaprosiła na 180. Mszę św. w intencji Radomia i diecezji radomskiej, podczas której wierni modlą się także za wszystkich sprawujących władzę, aby czynili to w duchu miłości i odpowiedzialności za ludzi. Comiesięczne Msze w tej intencji sprawowane są w kościele garnizonowym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Radomiu.

Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Grzegorz Tęcza, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu oraz opiekun grupy „Radość i nadzieja”. – Trzeba modlić się za Radom, za diecezję, bo wierzymy, że modlitwa to jest najlepsza odpowiedź na wyzwania, które stawia przed nami dziś świat. Dlatego w jedności Kościoła przychodzimy, aby wołać do Pana z poczuciem wiary, że Bóg wysłuchuje modlitwy. Tam, gdzie gromadzą się ludzie, tam On jest pośród nich – mówi ks. Tęcza. Modlitwa za boleśnie dotknięty bezrobociem Radom powstała w grupie „Radość i nadzieja”, której inicjatorami byli Iwona i Zbigniew Bielowie oraz nieżyjąca już Maria Sowińska. Z czasem modlitwą, której tekst zatwierdził bp Stefan Siczek, objęto również diecezję. Pierwsza Msza św. za Radom i diecezję sprawowana była w marcu 2002 roku przez ks. Artura Lacha, ówczesnego ojca duchownego w WSD i opiekuna grupy „Radość i nadzieja”.