Otwarcie "Pałacyku" w Mroczkowie Gościnnym

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 18.02.2020 21:57

Swój dom i wielką szansę na przyszłość znajdzie tutaj 14 dzieci.

Przecięcie wstęgi otworzyło dom dla 14 dzieci. Z lewej Arkadiusz Nita, dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Pałacyk". Przecięcie wstęgi otworzyło dom dla 14 dzieci. Z lewej Arkadiusz Nita, dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Pałacyk".
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

W Mroczkowie Gościnnym koło Opoczna została otwarta i poświęcona placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pałacyk". Nazwa nawiązuje do obiektu zbudowanego przez pierwszych właścicieli miejsca, rodziny Libiszowskich. Historię tego miejsca przypomniał Józef Róg, przewodniczący Rady Powiatu Opoczno. - Dobra, a więc pałacyk i okoliczny park, zostały zabrane przez władze komunistyczne. Spłonęły krótko po II wojnie światowej i zostały odbudowane w stylu socrealizmu. Mieściła się tutaj potem szkoła rolnicza. Gdy ta stała się niepotrzebna w tym miejscu, obiekt popadł w ruinę i niszczał przez wiele lat. I dobrze, że był zabytkiem, bo nie można go było po prostu rozebrać. Pojawił się projekt, by tutaj ulokować placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Za tym pomysłem stał mocno Marcin Baranowski, obecny starosta opoczyński. Udało się. I dziś możemy cieszyć się z uratowania obiektu, a przede wszystkim z tego, że tutaj swój dom i wielką szansę na przyszłość znajdzie 14 dzieci - mówił Józef Róg.

„Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym to druga, po uruchomionej w Żarnowie „Przystani”, placówka opiekuńczo-wychowawcza utworzona przez Powiat Opoczyński. Dyrektorem placówki w Mroczkowie Gościnnym został Arkadiusz Nita, katecheta z ZSS nr 1 w Opocznie, który już zebrał sztab ludzi gotowych do pracy w "Pałacyku".

Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym, gdzie Mszy św. przewodniczył ks. Jacenty Wolski, proboszcz parafii w Mroczkowie. On także poświęcił "Pałacyk". W otwarciu wzięło udział liczne grono osób związanych w powiecie opoczyńskim z pomocą społeczną. Przybyli również przedstawiciele władz samorządowych województwa łódzkiego na czele ze Zbigniewem Ziembą, wicemarszałkiem województwa łódzkiego i Tobiaszem Bocheńskim, wojewodą łódzkim.

Przebudowa i przystosowanie "Pałacyku" na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej kosztowało 2,5 mln zł. 1,8 mln zł pochodziło z RPO Województwa Łódzkiego. Młodzi mieszkańcy zamieszkają tutaj w najbliższym miesiącu.

Trzeba tutaj dodać, że w budynku obok "Pałacyku" powstał rodzinny Dom Dziecka. - To była inicjatywa posła Roberta Telusa oraz nieżyjących już ks. prał. Jana Wojtana, dziekana opoczyńskiego, i społecznika Andrzeja Juliana Koneckiego. Bez tej inicjatywy nie byłoby placówki opiekuńczo-wychowawczej "Pałacyk" - mówiła Maria Barbara Chomicz, wicestarosta powiatu opoczyńskiego.