„Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym

ks. Zbigniew Niemirski

|

Gość Radomski 09/2020

publikacja 27.02.2020 00:00

Swój dom i wielką szansę na przyszłość znajdzie tutaj 14 dzieci.

▲	Zabytkowy budynek będzie służył potrzebującym. Z lewej Arkadiusz Nita, dyrektor. ▲ Zabytkowy budynek będzie służył potrzebującym. Z lewej Arkadiusz Nita, dyrektor.
Ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

W Mroczkowie Gościnnym koło Opoczna została otwarta i poświęcona placówka opiekuńczo-wychowawcza „Pałacyk”. Nazwa nawiązuje do obiektu zbudowanego przez pierwszych właścicieli miejsca, rodzinę Libiszowskich. Historię tego miejsca przypomniał Józef Róg, przewodniczący Rady Powiatu Opoczno.