Doświadczyć łaski w ostatniej godzinie

ks. Zbigniew Niemirski

|

Gość Radomski 19/2020

publikacja 07.05.2020 08:47

Z inicjatywy Fundacji Aniołów Miłosierdzia powstała wspólnota, która zachęca, by dobrze przygotować się do odejścia z tego świata.

▲	Jednym z inicjatorów jest onkolog dr Robert Wiraszka. ▲ Jednym z inicjatorów jest onkolog dr Robert Wiraszka.
Ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Dr Robert Wiraszka, onkolog, kawaler Zakonu Maltańskiego, jeden z inicjatorów bractwa, mówi o oczywistości, a zarazem zaskoczeniu, jakim jest śmierć. – Każdy z nas zna dokładny dzień swojego urodzenia, jednak nikt z nas nie zna daty swojej śmierci. Któregoś dnia ona przyjdzie i jakoś nas zaskoczy. Nawet gdy nam się wydaje, że jej się spodziewamy, jej przyjście i tak pozostaje zaskoczeniem.