Oświadczenie radomskiego KIK w sprawie wyborów

kp

publikacja 06.05.2020 11:44

"Wobec nadzwyczajnej sytuacji, spowodowanej pandemią koronawirusa, zakończmy niszczące spory i odrzućmy zawzięte przekonanie o posiadaniu wyłącznej racji na rozwiązanie kryzysu" - apeluje zarząd Klubu.

KIK KIK
Archiwum kp

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu Jan Rejczak przedstawił stanowisko przyjęte przez Zarząd Klubu w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP.

 W poczuciu odpowiedzialności za Polskę, idąc śladami wielkich synów i córek Naszej Ziemi, oddających swoje siły a nawet życie w służbie Bogu i Ojczyźnie, apelujemy do przedstawicieli sił politycznych oraz wszystkich ludzi dobrej woli o zgodę narodową i wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie wyborów na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno rządzący, jak i opozycja, powinni podjąć próbę osiągnięcia konsensusu w najważniejszych dla Polski dziedzinach. Wobec nadzwyczajnej sytuacji, spowodowanej pandemią koronawirusa, zakończmy niszczące spory i odrzućmy zawzięte przekonanie o posiadaniu wyłącznej racji na rozwiązanie kryzysu. Nikt z nas nie mógł przewidzieć, że tegoroczne wybory prezydenckie odbywać się będą w tak szczególnych okolicznościach. Charakter i rozmiar zagrożenia powodują, że obowiązujące przepisy prawne nie spełniają wszystkich wymogów bezpieczeństwa i skuteczności. Wiele proponowanych publicznie rozwiązań posiada liczne wady, które stać się mogą pretekstem do podważania legalności i prawomocności sprawowania Urzędu przez przyszłego Prezydenta RP. Bez współpracy różnych partii i środowisk politycznych, bez szukania ogólnonarodowego kompromisu skazujemy się na chaos i wieloletni kryzys gospodarczy i społeczny. Tak jak przed stu laty Polacy potrafili zjednoczyć się w walce przeciwko barbarzyńskiemu najeźdźcy, jak za czasów Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego przyjmowali do swoich serc Śluby Jasnogórskie, jak za czasów Świętego Jana Pawła II łączyli się w pragnieniu duchowej odnowy "oblicza tej ziemi", tak również my szukajmy tego co nas łączy, szukajmy zgody w imię "Świętej miłości kochanej Ojczyzny".

W imieniu Zarządu: Jan Rejczak