Osobisty list od Jana Pawła II

Marta Deka

|

Gość Radomski 22/2020

publikacja 28.05.2020 00:00

Uczestniczyło w nich niemal 5 tys. uczniów z całej diecezji.

▲	Z nagrodzonymi pracami (od lewej) ks. Sławomir Molendowski  i ks. Dariusz Frydrych. ▲ Z nagrodzonymi pracami (od lewej) ks. Sławomir Molendowski i ks. Dariusz Frydrych.
Marta Deka /Foto Gość

Konkursy zorganizowane zostały jeszcze przed wybuchem pandemii. Do udziału w nich Wydział Katechetyczny zaprosił uczniów szkół specjalnych i uczniów klas I–III szkół podstawowych. Obydwa odbyły się pod hasłem: „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”. Prace powstawały w szkołach pod okiem katechetów.