Ugościli świętego

ks. Zbigniew Niemirski

|

Gość Radomski 22/2020

publikacja 28.05.2020 00:00

29 lat temu w Radomiu przebywał Jan Paweł II. Sprawował Mszę św. na lotnisku, modlił się przy kamieniu- -pomniku skrzywdzonych w robotniczym proteście z czerwca 1976 roku, nawiedził dzisiejszą katedrę i poświęcił gmach Wyższego Seminarium Duchownego.

►	Papież poświęcił radomskie sanktuarium w auli, która dziś nosi jego imię. ► Papież poświęcił radomskie sanktuarium w auli, która dziś nosi jego imię.
Archiwum seminarium

Po niemal trzech dekadach, w przededniu kolejnej rocznicy papieskiej wizyty w Radomiu, mamy nowo wyświęconych księży. Jakoś podobnie było wtedy. Święcenia kapłańskie odbyły się 25 maja 1991 roku, 10 dni przed pobytem Jana Pawła II w Radomiu. Obecny rok seminaryjnej formacji zaburzyła epidemia koronawirusa. Tamten czas wypełniła radość i ogrom prac przygotowujących do niezapomnianej wizyty.