Papieska, jubileuszowa wystawa

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 26.05.2020 21:27

Staraniem lokalnych władz, Muzeum Regionalnego i Miejskiego Domu Kultury w Opocznie przygotowano ekspozycję przypominającą momenty uhonorowań papieża Polaka przez mieszkańców miasta i regionu.

Wystawę można oglądać przed wejściem do kolegiaty pw. św. Bartłomieja w Opocznie. Wystawę można oglądać przed wejściem do kolegiaty pw. św. Bartłomieja w Opocznie.
ks. Zbigniew Niemirski /FOto Gość

Pierwsze uhonorowanie Jana Pawła II miało miejsce w 1997 roku, gdy staraniem rodziny Suskiewiczów na ścianie kolegiaty pw. św. Bartłomieja zawisła dedykowana mu tablica. Dwa lata później, w grudniu, papież z rodu Polaków, głosami Rady Miejskiej został Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Opoczno.

Potem przyszedł czas odchodzenia Jana Pawła II do domu Ojca. W 2012 roku do kolegiaty św. Bartłomieja zostały wprowadzone relikwie, wówczas błogosławionego Jana Pawła II. Od tamtej pory każdego 22. dnia miesiąca w kolegiacie odbywają się modlitwy z ucałowaniem relikwii papieża Polaka.

Każda z trzech opoczyńskich parafii ma swe miejsca uhonorowania Jana Pawła II. Są to pomniki, tablice i kamienie pamięci. Wszystkie te momenty i miejsca można oglądać na wystawie przygotowanej z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Na wystawie jest coś jeszcze więcej. Autorzy ekspozycji zadbali o to, by przypomnieć fotografie z sierpnia 1968 roku, gdy przyszły papież, wówczas metropolita krakowski, wziął udział w koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej.