Kaplica Matki Bożej do remontu

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 29.05.2020 09:51

Dawne prezbiterium kolegiaty pw. św. Bartłomieja w Opocznie stało częścią nowej świątyni. Dziś czeka na gruntowny remont i renowację.

Kiedyś prezbiterium kościoła, dziś kaplica Matki Bożej w opoczyńskiej kolegiacie pw. św. Bartłomieja. Kiedyś prezbiterium kościoła, dziś kaplica Matki Bożej w opoczyńskiej kolegiacie pw. św. Bartłomieja.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Ks. kan. Jan Serszyński, dziekan opoczyński i proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja, sukcesywnie przeprowadza kolejne prace materialne przy zabytkowym kościele oraz jego wyposażeniu. - Myślimy już o koniecznym gruntownym remoncie i renowacji najstarszej części kościoła, dziś bocznej kaplicy Matki Bożej, a przed II wojną światową prezbiterium dawnego kościoła. To bezcenny zabytek, który początkami sięga czasów króla Kazimierza Wielkiego. Stąd przed rozpoczęciem prac będziemy się konsultować z konserwatorem zabytków województwa łódzkiego - mówi ks. Serszyński.

Nieco ponad 100 lat temu w swej monografii, opisującej dekanat opoczyński, historyk ks. Jan Wiśniewski pisał: "Twierdzą, że prezbyterium kościoła opoczyńskiego było kaplicą, którą król Kazimierz Wielki postawił. Do tej kaplicy w różnych czasach domurowano nawę i kaplice od południa i północy, w miarę zwiększania się ludności… W ołtarzu wielkim kościół posiada rzeźbę Pana Jezusa rozpiętego na krzyżu… W kaplicy północnej mieści się ołtarz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, mającym podobno 200 lat".


Więcej w wydaniu papierowym "Gościa Radomskiego AVE", nr 22 na 31 maja.