Wszystkie wystawy otwarte

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 03.06.2020 11:11

Po okresie, gdy placówka była zamknięta z powodu epidemii, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu zaprasza do zwiedzania ekspozycji. Będzie czynne także w soboty.

Ilona Pulnar-Ferdjani objaśnia nowe zasady zwiedzania wystaw. Ilona Pulnar-Ferdjani objaśnia nowe zasady zwiedzania wystaw.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Odwiedziny odbywać się będą w sanitarnym reżimie. - Ścieżka oprowadzania będzie jednotorowa. Jeżeli ktoś wykupi bilet na wszystkie wystawy, będzie mógł zacząć zwiedzanie od wystawy "Kto ty jesteś? Bocian biały". Potem będzie to wystawa filatelistyczna "Papież Jan Paweł II. Droga do świętości". Kolejną wystawą jest ekspozycja poświęcona kulturom pozaeuropejskim. Następnie zapraszamy na dół, na prezentacje, które znajdują się w podziemiach, czyli wystawę archeologiczną oraz zatytułowaną "Trzy razy przez lewe ramię". Następnie nowość, czyli przejście przez dziedziniec do wystaw przyrodniczych i powrót przez galerię malarstwa polskiego i zakończenie na wystawie "Jacek Malczewski 1854-1929". Jeśli ktoś wykupi bilet tylko na jedną wystawę, będzie szedł normalną drogą wprost na tę wystawę. Na każdej sali jest napisane, ilu zwiedzających może w niej być jednocześnie. Przyjmujemy grupy, oprowadzamy, ale o tym chcielibyśmy wiedzieć wcześniej. Nowością jest to, że od 6 czerwca, przez cały czas trwania pandemii, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu będzie także czynne we wszystkie soboty. Na dziedzińcu znajdą się opisy na 8 tablicach, informujące o historii budynku i jego poszczególnych skrzydeł - wyjaśnia Ilona Pulnar-Ferdjani, kierownik Działu Naukowo-Oświatowego radomskiego muzeum.