Witajcie w prezbiterium!

ks. Zbigniew Niemirski

|

Gość Radomski 26/2020

publikacja 25.06.2020 00:00

Tymi słowami rozpoczął Eucharystię ks. prał. Jarosław Wojtkun, rektor radomskiego WSD.

▲	Na zakończenie nowi kapłani udzielili indywidualnego błogosławieństwa obecnym księżom i alumnom. ▲ Na zakończenie nowi kapłani udzielili indywidualnego błogosławieństwa obecnym księżom i alumnom.
Ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Zawarł w tym powitaniu dwa fakty: to, że wyświęceni w tym roku stali się częścią wspólnoty kapłanów, diecezjalnego prezbiterium, oraz to, że po raz pierwszy weszli do prezbiterium kaplicy w roli celebransów. I do tych słów w imieniu czwórki neoprezbiterów odniósł się ks. Michał Kopciński:

– To niezwykłe – wrócić, ale już w innym charakterze, i wstępować po tych schodach do prezbiterium. Choć wiele razy wchodziliśmy po nich, pełniąc różne posługi i obowiązki, to dzisiejsze wstępowanie było inne i za nie chcemy podziękować Panu Bogu. Podziękować za czas seminarium. W imieniu wspólnoty kleryckiej życzenia składali najmłodsi, alumni I roku: – Pierwszy raz stanęliście jako kapłani w seminaryjnej kaplicy. Kapłaństwo jest wielkim darem dla was i całego Kościoła. My, kapłani jutra, życzymy, byście stali się zaczynem nowych i dobrych powołań. Homilię wygłosił ks. prał. Jacek Mizak, wicerektor WSD i opiekun rocznika tegorocznych neoprezbiterów. Oparł ją na podpowiedzi papieża Benedykta XVI i kard. Roberta Saraha, którzy wskazują na potrójny fundament kapłańskiej posługi: krzyż, Eucharystię i Maryję. – W kapłańskiej posłudze ważne są różne funkcje i zadania, jakie pełnimy, ale istotą jest celebrowanie Eucharystii. To, jak celebrujemy Mszę Świętą, wpływa na to, jak wierni w niej uczestniczą – mówił wicerektor. Wskazał także na pasterski wymiar posługi księdza: – Być z ludźmi w najważniejszych momentach ich życia i dawać im Boga to piękno tej posługi. Neoprezbiterzy ufundowali dla seminaryjnej kaplicy ornat, który poświęcił rektor.