Projekt ogólnopolski

kp

|

Gość Radomski 27/2020

publikacja 02.07.2020 10:46

Trwają już prace nad pierwszym fragmentem z Ewangelii według św. Mateusza.

▲	Alumni mogli skosztować tortu, który miał kształt księgi Pisma Świętego. Z ciastem z prawej ks. Jacek Kucharski. ▲ Alumni mogli skosztować tortu, który miał kształt księgi Pisma Świętego. Z ciastem z prawej ks. Jacek Kucharski.
Archiwum ks. Jacka Kucharskiego

Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej liczy 15 alumnów i należy do największych wśród polskich seminariów diecezjalnych i zakonnych.

Od początku jego powstania moderatorem jest biblista i moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II ks. dr Jacek Kucharski. Ostatnie przed wakacjami spotkanie koła było podsumowaniem dotychczasowej pracy, ale także inauguracją prac nad ogólnopolskim projektem biblijnym „Narodowe Czytanie Ewangelii według św. Mateusza. Lectio continua”. Radomskie koło kleryckie wraz z moderatorem znalazło się wśród 12 wyróżnionych i zaproszonych przez przewodniczącego Dzieła Biblijnego w Polsce ks. prof. Henryka Witczyka zespołów do opracowania tekstów z Ewangelii według św. Mateusza. Teksty te będą prezentowane m.in. w TV Trwam, Radiu Maryja, www.biblista.pl, www.ekai.pl. Opracowania zawierać będą również dokumentację fotograficzną. – To bardzo ciekawy i oryginalny projekt, który wpisuje się w apostolat biblijny prowadzony od 2005 roku w naszej ojczyźnie pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II – mówi ks. Kucharski. Kleryckie koło wraz z moderatorem rozpoczęło już pracę nad pierwszym fragmentem z Ewangelii według św. Mateusza. Z jej owocami katolicy w Polsce i na świecie będą mogli się już zapoznać 6 lipca.