Budowa wieży kontroli lotów na lotnisku w Radomiu

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 11.07.2020 10:11

Wojewoda mazowiecki wydał decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji.

O decyzjach w sprawie lotniska na konferencji prasowej mówił wicewojewoda Artur Standowicz. O decyzjach w sprawie lotniska na konferencji prasowej mówił wicewojewoda Artur Standowicz.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Decyzjom wojewody Konstantego Radziwiłła nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

- Mam dobre informacje o tym, co dzieje się na radomskim lotnisku. Wojewoda mazowiecki wydał w ostatnim czasie 4 decyzje zezwalające na realizację inwestycji. Pierwsza dotyczy rozbudowy infrastruktury drogowej, towarzyszącej lotnisku od al. Wojska Polskiego, łącznie z całym uzbrojeniem terenu, czyli kanalizacją, odwodnieniem i wszystkimi niezbędnymi elementami. Kolejne dwie decyzje dotyczą części zachodniej lotniska. Chodzi tutaj o rozbudowę drogi kołowania oraz płyty postojowej razem z infrastrukturą towarzyszącą. I decyzja o rozbudowie wieży kontroli lotów, a także strażnicy dla straży pożarnej. W tym momencie jest jeszcze procedowana decyzja na część wschodnią lotniska, dotycząca dróg kołowania i płyt postojowych. Prace na lotnisku posuwają się i myślę, że rok 2022, jako czas rozpoczęcia lotów, będzie dotrzymany - mówi wicewojewoda Artur Standowicz.