Radomska gwiazda na płaszczu Maryi

Marta Deka

|

Gość Radomski 30/2020

publikacja 23.07.2020 00:00

Trwa modlitwa o jedność i pokój, bo to wielkie wyzwanie dla współczesnego świata.

▲	Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo. ▲ Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo.
Ks. Wiktor Głuszek

W 2008 roku w Radomiu powstało stowarzyszenie Comunità Regina della Pace. Istotą jego działań jest apostolstwo modlitewnej adoracji Jezusa Eucharystycznego oraz wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz budowania pokoju i pojednania między ludźmi. Stowarzyszenie dąży do utworzenia na świecie 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju, czyli 12 ośrodków wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. A ponieważ jest wiele wspólnot parafialnych, które chcą adorować Chrystusa w Eucharystii, tworzy też kaplice adoracji. Powstało już kilkadziesiąt takich miejsc – Gwiazd na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju. W niedzielę 12 lipca dołączyła do nich katedra radomska.

Dar Boga dla człowieka

Monstrancję w kształcie figury Matki Bożej podczas Mszy św. przekazał w darze dla radomskiej katedry abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. – Jedność i pokój to jest dzisiaj bardzo ważne zadanie. Tego nam brakuje w środowisku naszym – ojczyźnianym, jak i na całym świecie. Dlatego ta modlitwa, która już idzie przez te adoracyjne ołtarze, musi trwać – mówił abp Depo. – Bardzo się cieszę, że możemy dołączyć do tej sztafety wiary i pokoleń również w znaku monstrancji Maryi jako Niewiasty Eucharystii. Przyjmijcie to Boże błogosławieństwo. Niech ono będzie dla was umocnieniem na każdej drodze waszego życia i nie zapominajmy nigdy o tych fundamentach i korzeniach, z których wyrastamy, żeby ci, którzy przyjdą po nas, wdzięcznym sercem wspominali nasze imiona i naszą miłość – dodał. Za dar podziękowali arcybiskupowi parafianie. W dowód wdzięczności przekazali mu obraz katedry namalowany przez radomskiego artystę Witolda Kowalskiego. – Dar, który dziś składasz, jest dla nas wyrazem twojego, ekscelencjo, umiłowania diecezji radomskiej, która jest kolebką twojej drogi kapłańskiej – mówili przedstawiciele parafian. – Ta przepiękna monstrancja, z którą przybyłeś do nas, jest odzwierciedleniem największego daru Boga dla człowieka, daru, jakim jest Eucharystia. Ten najcenniejszy dar stał się naszym udziałem dzięki fiat, które przed ponad 2 tys. laty wypowiedziała Maryja, która całe swoje życie oddała na służbę Bogu i ludziom. To Ona niesie Chrystusa światu, Chrystusa, który stał się dla nas pokarmem na wieki. Mamy nadzieję, że twój dar będzie dla naszej wspólnoty i dla wszystkich przybywających do naszej parafii nieustanną inspiracją do codziennego oddawania swojego życia w ręce Chrystusa Eucharystycznego – podkreślali.

Pokój w sercach

Ksiądz Krzysztof Ćwiek, proboszcz radomskiej katedry, ma nadzieję, że w świątyni będzie trwała nieustanna modlitwa o pokój. – Z podziwem przypatrywałem się dziełom stowarzyszenia Comunità Regina della Pace, którego celem jest apostolstwo modlitewnej adoracji Chrystusa Eucharystycznego. Dzięki nim powstają na świecie centra takiej modlitwy, a znakiem tego są ołtarze lub monstrancje adoracyjne, gdzie centralnym punktem jest postać Maryi nazwanej przez św. Jana Pawła II Niewiastą Eucharystii. Myślałem, że nasza katedra nie ma żadnych szans, ale pragnieniem stowarzyszenia jest, aby orędowniczy płaszcz Matki Bożej rozpostarł się nad Polską, Europą i całym światem, a symboliczne gwiazdy na tym płaszczu to kaplice, w których trwa adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o pokój w społecznościach, w których żyjemy – mówi ks. Ćwiek. – Gdy abp Depo podarował nam monstrancję, to powróciła moja nadzieja. Wierzę, że dzięki dobrym i życzliwym ludziom, jak również zaangażowaniu nas wszystkich taki ołtarz adoracji, do którego monstrancję już mamy, tu powstanie i będzie to kolejna gwiazda na płaszczu Matki Bożej Królowej Pokoju. Jak mówił św. Jan Paweł II, adoracja Najświętszego Sakramentu to uprzywilejowany sposób kontemplowania oblicza Chrystusa z Maryją i w szkole Maryi – dodaje ks. Ćwiek. W Eucharystii uczestniczył Piotr Ciołkiewicz, prezes stowarzyszenia. – Bardzo się cieszę, że dzisiaj ks. Ćwiek wyraził intencję, żeby katedra została włączona do tego dzieła. Jestem przekonany, że wspólna troska o pokój przyniesie duchowe owoce dla mieszkańców parafii katedralnej, dla Radomia, całej diecezji, naszego kraju i całego świata. Mamy nadzieję, że poprzez adorację Najświętszego Sakramentu, tę wspólną modlitwę, będziemy mogli się włączyć razem z osobami adorującymi Pana Jezusa na całym świecie, aby wypraszać dar pokoju dla ludzkich serc – mówił.