Poświęcenie pomnika nagrobnego śp. ks. Ireneusza Szustaka

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 19.10.2020 17:57

Kapłan zmarł nagle 14 sierpnia br. Miał 41 lat życia i 15 lat kapłaństwa.

Pomnik nagrobny poświęcił ks. Jan Serszyński. Pomnik nagrobny poświęcił ks. Jan Serszyński.
ks. Damian Zalewski

Uroczystości pogrzebowe wikariusza parafii pw. Bartłomieja w Opocznie odbyły się 2 miesiące temu. Rozpoczęły się Mszą św. żałobną w poniedziałek, 17 sierpnia, sprawowaną w opoczyńskiej kolegiacie pw. św. Bartłomieja. Natomiast następnego dnia w Wilczkowicach sprawowana była Msza św. pogrzebowa. Ks. Szustak został pochowany na cmentarzu w rodzinnej parafii.

18 października został poświęcony pomnik nagrobny ks. Szustaka. Ufundowali go opoczyńscy parafianie oraz ks. kan. Jan Serszyński, dziekan opoczyński i proboszcz parafii św. Bartłomieja. Do Wilczkowic przyjechała delegacja z Opoczna, na czele z ks. dziekanem, który poświęcił pomnik. Razem z przybyłymi z Opoczna, wśród których byli księża, siostry zakonne, strażacy i kolejarze z pocztami sztandarowymi oraz ministranci, przy grobie zmarłego kapłana modlili się parafianie z Wilczkowic i rodzina śp. ks. Szustaka. Obecny był również ks. Maciej Jakubowski, były wikariusz z opoczyńskiej kolegiaty i kolega z rocznika święceń zmarłego kapłana.

Ks. Ireneusz Szustak urodził się 2 czerwca 1979 roku w Radoszycach. Pochodził z parafii Wilczkowie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 2005 roku. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Wierzbica, a od 2010 roku w parafii pw. św. Bartłomieja w Opocznie. Był cenionym duszpasterzem młodzieży, opiekunem ministrantów i katechetą. Od wielu lat współorganizował Diecezjalne Mistrzostwa Ministrantów w Halowej Piłce Nożnej, a w parafii opiekował się Rodziną Radia Maryja.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!