Wykład gościnny dla uniwersytetu w USA

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 18.11.2021 14:49

Wygłosił go ks. dr Wojciech Wojtyła, a słuchali pracownicy naukowi oraz studenci University of St Thomas Aquinas in Houston, Texas (USA).

Ks. Wojciech Wojtyła jest pracownikiem Katedry Teorii, Historii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Ks. Wojciech Wojtyła jest pracownikiem Katedry Teorii, Historii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Zaprosił go John Paul II  Institute at the University of St Thomas Aquinas in Houston Texas (USA). Wykład pt. "Participation in Person and Act" odbył się za pośrednictwem aplikacji ZOOM.

Wykład odbył się w ramach organizowanego przez John Paul II Institute cyklu seminariów naukowych poświęconych myśli filozoficznej Karola Wojtyły. W wykładzie prelegent podjął zagadnienie najgłębszych podstaw wzajemnej relacji jednostki i wspólnoty. Główną tezą wykładu było twierdzenie, że na gruncie wypracowanego przez autora "Osoby i czynu" personalizmu kluczem do wyjaśnienia tej relacji jest przekładana na kolejne tematy kategoria uczestnictwa. W ujęciu krakowskiego myśliciela zdolność osoby do jej podmiotowej obecności i zaangażowania w każdym rodzaju społeczności stanowi fundamentalne dobro wspólne. Stanowi ono także klucz do rozwiązywania społecznych zaburzeń, wśród których problemem wciąż aktualnym pozostają różne postaci alienacji.

Po wykładzie miała miejsce dyskusja, w czasie której uczestnicy mieli możliwość podzielenia się własnymi przemyśleniami na podjęty w wykładzie temat.