Dzieła miłosierdzia inspirują

Marta Deka

|

Gość Radomski 47/2021

publikacja 25.11.2021 00:00

Dziękowali Bogu za Patronkę i prosili Maryję o opiekę na przyszłość.

Mszy św. przewodniczył bp Henryk Tomasik. Mszy św. przewodniczył bp Henryk Tomasik.
Marta Deka /Foto Gość

Sanktuarium w Skarżysku-Kamiennej 16 listopada przeżywało odpust ku czci Matki Bożej Miłosierdzia. – Dzisiaj świętujemy w naszym mieście uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej. To patronka miasta. Dziękujemy Bogu za tę decyzję, którą 26 lat temu podjął św. Jan Paweł II. Patronka to ta, która szczególnie się nami opiekuje i mówi o nas Bogu. Dlatego zgromadziliśmy się, aby dziękować Bogu za Matkę, za Patronkę, a jednocześnie chcemy prosić Ją o opiekę na przyszłość – mówił na wstępie Mszy św. ks. prał. Jerzy Karbownik, kustosz sanktuarium.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Henryk Tomasik. Podkreślił, że Maryja w sposób szczególny i wyjątkowy doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie okupiła ofiarą serca swój udział w objawianiu się miłosierdzia Bożego. – Dzisiaj prosimy o taki dar, dar z serca gotowego do ofiary dla Chrystusa i ze względu na Chrystusa. Wpatrzeni w Matkę Bożą, Matkę Miłosierdzia modlimy się słowami św. Faustyny: „Dopomóż mi, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, aby słuch mój był miłosierny, aby język mój był miłosierny, aby ręce moje były miłosierne i aby serce moje było miłosierne”. Błagamy słowami modlitwy z dzisiejszej liturgii, którą przed chwilą skierowaliśmy do Pana Boga: „Wszechmogący Boże, okaż pomoc Twojemu ludowi, aby oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, Matce Miłosierdzia, za Jej wstawiennictwem uzyskał Twoje miłosierdzie”. Niech tak się stanie w naszym życiu – mówił bp Tomasik.

Podczas Mszy św. wręczono medale Kapituły Ostrobramskiej Dominae de Porta Aciali operibusque misericordiae deditus (Pani z Ostrej Bramy i dziełom miłosierdzia oddany). Otrzymała go Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu za pomoc w organizacji pieszej pielgrzymki z Ostrej Bramy na Jasną Górę, wspieranie dzieł miłosierdzia w tutejszym sanktuarium oraz za wieloraką pomoc. Medalami zostały uhonorowane też Maria Cygan, lekarz wolontariusz z Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu, za całkowicie bezinteresowną i wielkoduszną służbę chorym i cierpiącym, zwłaszcza od 2003 roku na terenie Radomia, oraz Maria Kośmińska-Wójtowicz z radomskiej parafii Matki Bożej Miłosierdzia za szerzenie od 35 lat czci Maryi przez pracę w bibliotece parafialnej, zachęcanie do włączenia się do Banku Modlitwy Niepokalanej i organizowanie pomocy potrzebującym. – Gratulujemy laureatom. Niech te przykłady czci Matki Bożej i zaangażowania w dzieła miłosierdzia inspirują nas, abyśmy pomnażali dobro – powiedział ks. kan. prof. dr hab. Marek Chmielewski, sekretarz Kapituły Ostrobramskiej. Po Eucharystii z koncertem, który poprowadził ks. prał. Wojciech Szary, wystąpił prof. Roman Perucki.