Jesienne Dni Duszpasterskie w Radomiu

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 23.11.2021 22:02

Podczas dwóch dni obrad i modlitwy w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego uczestniczyło niemal 300 księży.

Mszy św. za zmarłych kapłanów przewodniczył bp Marek Solarczyk. Mszy św. za zmarłych kapłanów przewodniczył bp Marek Solarczyk.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Te spotkania łączą ze sobą przeszłość, bo kapłani sprawują Eucharystię za zmarłych księży, i przyszłość, bo na dni duszpasterskie zapraszani są wykładowcy, którzy mówią o współczesnych wyzwaniach dla pracy duszpasterskiej.

Tym razem duszpasterze wysłuchali trzech wykładów. Ks. prof. Paweł Mąkosa, kapłan naszej diecezji, wykładowca KUL, wygłosił prelekcje pt. „Od katechezy do ewangelizacji. Paradoks czy znak czasu?”. Ks. dr Marek Adamczyk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, mówił o nowych wyzwaniach duszpasterstwa w sferze troski o powołania. Bp Marek Solarczyk wygłosił wykład pt. „Posłani w pokoju Chrystusa”. Nie zabrakło czasu na dyskusję i wymianę poglądów.

Przed wykładami w seminaryjnej kaplicy, wzorem ubiegłych lat, sprawowane były Msze św. w intencji zmarłych kapłanów. Wydłużającą się z roku na rok listę, która liczy już 260 księży, zmarłych od początku istnienia diecezji radomskiej, odczytali ks. Jacek Mizak, wicerektor seminarium, oraz rektor ks. Marek Adamczyk.

- Uświadamiamy sobie konieczność pamięci i modlitwy za tych naszych braci kapłanów, którzy przekroczyli już bramę śmierci - powiedział ks. Adamczyk.

- Jako szesnaste od końca pojawiło się imię ks. Edwarda Poniewieskiego, kanclerza naszej kurii. To już jest szesnastu tych, w których tajemnicy przejścia do wieczności ja uczestniczyłem, jako ordynariusz radomski - powiedział bp Marek Solarczyk i dodał: - Z każdym dniem zyskujemy coraz większe doświadczenie i bogactwo różnych przeżyć. Nie tylko przez to, że towarzyszymy innym ludziom, ale przez to, co sami przeżywamy sprawując sakramenty, stając się świadkami tego, co wieczne i będąc nadzieją dla tych, którzy stoją przy nas i pragną, aby przez naszą posługę, również w ich życiu, było przyjęte i umocnione to, co jest życiem wiecznym.

A w homilii ordynariusz przypomniał księży naszej diecezji, którzy są kandydatami na ołtarze: - Kiedy dzisiaj przywołujemy naszych zmarłych braci kapłanów, kiedy był wymieniany między innymi sługa Boży bp Piotr Gołębiowski, kiedy chcielibyśmy również wymienić sługę Bożego ks. Romana Kotlarza, uświadamiamy sobie, że ta tajemnica naszej posługi i tego, co jest darem Ducha Świętego dla wspólnoty Kościoła radomskiego, ona się nie kończy z chwilą ziemskiej śmierci. Ona jest uobecniana i trwa - mówił bp Solarczyk.

Homilia bp. Marka Solarczyka: