Ciepłolubne dąbrowy i storczyk - obuwik pospolity

Krystyna Piotrowska Krystyna Piotrowska

publikacja 20.01.2022 14:48

Leśnicy podsumowali projekt ochrony gatunków i siedlisk.

Cenne łąki z kosaćcem syberyjskim w Nadleśnictwie Stąporków. Cenne łąki z kosaćcem syberyjskim w Nadleśnictwie Stąporków.
Marek Lotarski

Osiem nadleśnictw z terenu RDLP w Radomiu uczestniczy w realizacji projektu Lasów Państwowych Ochrony Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych (OPL). Działania zostały zaplanowane na lata 2017-2023. W styczniu leśnicy podsumowali tegoroczne efekty projektu do którego włączono około 100 ha gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe.

- Prace związane z projektem obejmowały takie siedliska przyrodnicze, jak: murawy kserotermiczne, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, śródlądowy bór chrobotkowy oraz ciepłolubne dąbrowy. Ponadto leśnicy przeprowadzili działania poświęcone poprawie siedlisk występowania motyla przeplatkiaurinii, a także naszego najbardziej okazałego storczyka - obuwika pospolitego. Działania ochronne realizowano na terenie siedmiu obszarów sieci Natura 2000, wśród których przeważały ostoje związane z dolinami rzek - informuje Edyta Nowicka, rzecznik prasowy RDLP Radom.

Działania ochronne realizowano na terenie siedmiu obszarów sieci Natura 2000, wśród których przeważały ostoje związane z dolinami rzek.

Zadania wykonywane w ramach projektu nie należą do typowych prac związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej.

 Zabiegi ochronne zrealizowane w 2021 roku polegały głównie na koszeniu roślinności murawowej lub łąkowej, a także wycinaniu krzewów i odrośli drzew wraz z wywiezieniem biomasy z terenu wydzieleń objętych pracami.

Działania prowadzone w ramach projektu OPL w 2021 roku dotyczyły przede wszystkim siedlisk i gatunków związanych z gruntami o charakterze nieleśnym, tak działo się między innymi na terenie nadleśnictw: Barycz, Stąporków oraz Chmielnik. Obszary te tworzą często mozaikę z lasami stanowiąc nieocenione rezerwuary bioróżnorodności.

Projekt realizowany jest ze środków pozyskanych przez Lasy Państwowe z Unii Europejskiej, a koordynowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Działania realizowały w 2021 roku nadleśnictwa: Kielce, Pińczów, Łagów, Barycz, Stąporków i Chmielnik.