Symbol Pamięci

Krystyna Piotrowska

|

Gość Radomski 33/2022

publikacja 18.08.2022 00:00

Podczas wydarzenia zaprezentowano pracę dyplomową Julii Pluty, która jest propozycją nowego zagospodarowania placu po synagodze przy ul. Podwalnej w Radomiu.

	Autorka i jej projekt. Autorka i jej projekt.
Krystyna Piotrowska /Foto Gość

Termin wydarzenia Symbol Pamięci, które odbyło się w „Łaźni” – Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii, nie był przypadkowy. – Obchodzimy 80. rocznicę likwidacji gett w Radomiu. 80 lat temu zostało zlikwidowane tzw. małe getto, a później doszło do likwidacji głównego getta, znajdującego się w miejscu, o którym dzisiaj mówimy – przypomniała Beata Drozdowska, dyrektor „Łaźni”.

To miejsce jest wyjątkowe poprzez historię i symbolikę. Podczas II wojny światowej zginęło tu prawie 30 tys. radomskich Żydów. Do roku 1945 była tu synagoga. Obecnie śladem po niej są bazy kolumn. – Kiedy przyszedł czas na wybór tematu pracy dyplomowej, promotor prof. Andrzej Wyszyński i Marta Orzechowska-Ochnia, asystentka Architektury Wnętrz, zaprosili mnie na rozmowę z Renatą Metzger. Dowiedziałam się wtedy, że jest możliwość wykonania projektu, który dotyczy rzeczywistego miejsca. Chciałam zmienić jego ramy, żeby było dobrze upamiętnione – mówi Julia Pluta, absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Projekt zawiera wiele symboli, m.in. gwiazdę Dawida. Kolorystyka odnosi się do Izraela i piaskowca, który jest tam głównym budulcem. Zieleń symbolizuje życie, a fontanna – przemijający czas. Wystawę pracy dyplomowej można obejrzeć w „Łaźni” przy ul. Żeromskiego. Praca została bardzo wysoko oceniona przez specjalistów. Julia Pluta otrzyma nagrodę dziekana sztuki dla najlepszej pracy dyplomowej. W sposób szczególny autorkę chciałaby uhonorować Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. List od dyrektora fundacji Piotra Puchty przeczytała podczas Symbolu Pamięci Renata Metzger, dyrektor Powiatowego Instytutu Kultury. Wydarzenie w „Łaźni” połączone było z muzycznym spotkaniem, które poprowadził Marcin Dawid Król.