45. rocznica koronacji obrazu MB Pocieszenia w Starej Błotnicy

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 16.08.2022 16:01

"Maryjo, wejdź w życie naszych rodzin!" - te słowa kard. Karola Wojtyły przypomniał bp Piotr Turzyński, który przewodniczył rocznicowej uroczystości.

Uczestników uroczystości wita o. Piotr Urbanek. Uczestników uroczystości wita o. Piotr Urbanek.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Ojciec Piotr Urbanek, paulin, kustosz sanktuarium na jej rozpoczęcie powiedział: - Serdecznie witam wszystkich na tej uroczystości, która ma nam przypomnieć, kto jest Panią ziemi radomskiej.

Dla biskupa Piotra, jak i dla wielu mieszkańców regionu radomskiego to szczególne sanktuarium. - Wybaczcie, moi drodzy, to osobiste wspomnienie. Miałem wtedy 13 lat. Razem z dziadkami, rodzicami i siostrą byłem tutaj na uroczystości koronacji, która miała miejsce 21 sierpnia 1977 roku. Tu, w Starej Błotnicy, dziękujemy Bogu, że 45 lat temu Matka Boża Pocieszenia została ukoronowana. Królowa, która się nami opiekuje i pociesza - mówił w homilii.

Przypomniał także słowa kard. Karola Wojtyły, który 45 lat temu, w zastępstwie chorego prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, przewodniczył uroczystości koronacji. Jak się miało okazać, była to ostatnia koronacja metropolity krakowskiego przed jego wyborem na papieża.

"Ta koronacja dzisiejsza oczekiwana była przez całe pokolenia ludu Bożego na ziemi radomskiej. I chyba szczególnie potrzebna jest ta koronacja Matki Bożej Pocieszenia na tym miejscu, na tej ziemi radomskiej, która jak wszyscy dobrze wiemy, była w ostatnim roku ziemią szczególnego smutku" - powiedział przyszły papież, nawiązując do wydarzeń radomskiego czerwca 1976 roku.

- Kard. Karol Wojtyła zostawił wtedy dwa przesłania: Maryjo, wejdź w życie naszych rodzin! Wejdź w życie naszej ojczyzny! - mówił bp Turzyński, cytując przy tym fragmenty homilii sprzed 45 lat.

"Matko Pocieszenia, wejdź w życie naszych rodzin. To jest najgłębsze pragnienie pasterza Kościoła sandomierskiego i wszystkich kapłanów, duszpasterzy naszych rodzin, bo też od nich zależy przyszłość ojczyzny, przyszłość Kościoła" - to pierwszy z fragmentów. Ten drugi wiązał się z osobą ks. Karola Skórkowskiego, długoletniego proboszcza w Błotnicy, a potem biskupa krakowskiego, który za pomoc powstańcom listopadowym został wygnany przez zaborców z Krakowa i do śmierci przebywał w Czechach. "Matko Pocieszenia, prosił Cię przed 150 laty proboszcz tej parafii, potem biskup krakowski, wejdź w życie naszej Ojczyzny. Dzisiaj my tutaj, w takiej olbrzymiej rzeszy zgromadzeni, zapraszamy, zaklinamy, wejdź w życie, naszej Ojczyzny, Polski drugiego tysiąclecia. Wejdź Ukoronowana Służebnico Pana."

Homilia bp Piotra Turzyńskiego:

Rocznicową Mszę św. poprzedził koncert pieśni maryjnych z okresu koronacji w wykonaniu zespołu ludowego "Błotniczanki". W Eucharystii z liczną rzeszą wiernych wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, na czele z Sylwestrem Korgulem, starostą powiatu białobrzeskiego i Marcinem Kozdrachem, wójtem gminy Stara Błotnica. W gronie koncelebrujących kapłanów był ks. prał. Marek Fituch, kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej, o. Ryszard Dec, definitor generalny zakonu paulinów, i ks. Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków diecezji radomskiej.

Najstarsza wzmianka o Błotnicy pochodzi z 1237 roku, kiedy to w dokumen­cie księcia mazowieckiego Bolesława Konradowica wymieniony jest rycerz Bogusz z Błotnicy. Parafia powstała na pewno przed 1403 r. Obecny murowany kościół rozpoczęto budować w 1759 roku. W 1868 r. kościół konsekrował bp Michał Józef Juszyński

- Obraz Matki Bożej Pocieszenia to wizerunek typu bizantyjskiej Hodegetrii, odmiana nazywana Peribleptos, po­wstały w kręgu szkoły włoskiej. Nie jest pewna data jego powstania. Niektórzy badacze sugerują, że powstał już pod koniec XIV w. Najbardziej prawdopodobna jest jednak druga połowa XVI w. Na pewno od XVII w. istnieją niezbite dowody na kult obrazu. Czczony jest do dziś pod tytułami Matka Boska Błotnicka, Pani i Królowa Ziemi Radomskiej, Matka Boża Pocieszenia. W 1868 r. nałożono na obraz srebrne sukienki, a bp Józef Michał Juszyński nakazał przenieść obraz z bocz­nej kaplicy do nawy głównej, gdyż napływ pątników wskazywał na żywy kult. Bp Jan Kanty Lo­rek ogłosił 25 lutego 1963 r. kościół w Błotnicy sanktuarium maryjnym diecezji sandomierskiej. Dzięki staraniom bp. Piotra Gołębiowskiego papież Paweł VI zezwolił na koronację obrazu. W la­tach 70. XX w. prowadzono prace restauracyjne pod kierunkiem prof. Karola Dą­browskiego z Warszawy, w wyniku których odkryto dawną warstwę z nieco innym wizerunkiem Matki Bożej. 21 sierpnia 1977 roku miała miejsce uroczysta koronacja - mówi ks. Michał Krawczyk.

8 września 2000 r. do Starej Błotnicy przybyli ojcowie Paulini. Zakonnikom z Jasnej Góry posługę w parafii i sanktuarium powierzył bp Jan Chrapek.