Studia teologiczno-katechetyczne w Radomiu

ks. Zbigniew Niemirski ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 17.09.2022 12:12

Kandydatów zaprasza mieszcząca się w Radomiu Filia Akademii Katolickiej w Warszawie.

Absolwenci 2022 roku w dniu wręczenia dyplomów. Absolwenci 2022 roku w dniu wręczenia dyplomów.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL, dyrektor filii, informuje, że placówka oferuje pięcioletnie magisterskie studia teologiczno-katechetyczne i trzysemestralne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym.

Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych umożliwia: uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich oraz uzupełnienie przygotowania pedagogicznego i katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk), a także pogłębienie wiedzy teologicznej dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach.

Studenci studiów magisterskich mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi.

Dokumenty można składać do 30 września 2022 roku w sekretariacie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej (26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1) lub w sekretariacie Filii AKW w Radomiu (26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25).

Kontakt: Akademia Katolicka w Warszawie, Filia w Radomiu, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom. Tel. 48 330 91 82 lub 48 330 91 28; http://itradom.eu/, email: sekretariatitr@onet.pl