Kościół to wspólnota dla młodych

Marta Deka Marta Deka

publikacja 20.09.2022 14:42

Animatorzy Ruchu Światło-Życie Diecezji Radomskiej ewangelizowali w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie.

Animatorzy opowiadali uczniom o tym, co robią w Ruchu Światło-Życie. Animatorzy opowiadali uczniom o tym, co robią w Ruchu Światło-Życie.
Aleksandra Michalik

W PSP w Zakrzewie ewangelizację 15 września przeprowadziło 10 animatorów oazy wraz z ks. Kamilem Kowalskim, wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie, i klerykiem Adrianem Czajkowskim.

Animatorzy ewangelizowali na lekcjach religii. - Zgodnie ze scenariuszem napisanym przez doświadczone animatorki Beatę Kurowską i Kamilę Majchrzak, mogliśmy w zrozumiały i jasny sposób opowiedzieć młodzieży, co robimy w Ruchu Światło-Życie oraz jak odnajdujemy się we wspólnocie Kościoła - mówi Aleksandra Skorza.

Aleksandra Michalik opowiadała uczniom, jak wyglądają spotkania oazowe w ciągu roku. - Nasze cotygodniowe spotkania przy parafii prowadzi animator, czyli taki nasz starszy brat czy siostra. Mamy czas na modlitwę, formację, ale także na wspólne przygotowanie posiłków, wyjazdy czy zabawę - opowiadała animatorka.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się tańce integracyjne prowadzone przez animatorów w trakcie przerw międzylekcyjnych w holu głównym podstawówki. Muzyce dali się porwać nawet nauczyciele.

Ksiądz Kowalski podkreśla, że Kościół to wspólnota dla młodych. - Animatorzy rozdali zaproszenia na pierwsze spotkanie formacyjne. Czekamy na każdego chętnego. Nasza wspólnota oazowa jest wspólnotą otwartą. Być może owocem naszej ewangelizacji będzie jedna chętna osoba. Za to chwała Panu - mówi kapłan.

Jak informuje animator Kacper Kozłowski, w Zakrzewie spotkania formacyjne oazy dziecięcej i młodzieżowej odbywają się w odnowionej salce parafialnej "Barka". - Bardzo dziękujemy wszystkim animatorom za pomoc. Informacje na temat terminów spotkań można znaleźć na naszym parafialnym Facebooku - zaprasza młodych na spotkania oazowe Kacper.