Nowy numer 49/2020 Archiwum

Służy rozwojowi uczelni i miasta

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Hala Technologiczna powstała w ramach projektu pt. „Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą, a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej” i będzie wykorzystywana na potrzeby dydaktyki oraz prowadzenie działań badawczo-rozwojowych przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

Inwestycja ta pozwoli wzmocnić potencjał infrastrukturalny sfery dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej uczelni, co wpłynie na wzrost efektywności prowadzonych prac badawczych, zwiększenie transferu innowacji do gospodarki, a w konsekwencji wzrost konkurencyjności regionu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Całkowita wartość Projektu to 14 mln zł, a poziom dofinansowania z EFRR to 85%.

W ramach realizacji projektu wybudowano Halę Technologiczną i wyposażono ją w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą. Prowadzone tu badania naukowe mają mieć zastosowanie praktyczne, a laboratoria i sprzęt wykorzystywane na potrzeby dydaktyczne. Wstęgę uroczyście przecięli (od lewej):  Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego Zbigniew Łukasik, Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki, Leszek Ruszczyk wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Mariusz Frankowski dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych   Wstęgę uroczyście przecięli (od lewej): Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego Zbigniew Łukasik, Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki, Leszek Ruszczyk wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Mariusz Frankowski dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Krystyna Piotrowska /GN

Projekt jest realizowany w czterech grupach tematycznych: „Nowe materiały i technologie wytwarzania dla potrzeb przemysłu: kosmetycznego, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej”, „Nowoczesne technologie produkcji narzędzi skrawających i badania materiałowe”, „Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych małej mocy w zintegrowanych systemach zasilania pompowni wodociągowych i ściekowych”, „Recykling odpadów przemysłu garbarskiego”. 

W uroczystym otwarciu Hali Technologicznej wśród wielu gości byli Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, Leszek Ruszczyk, wicemarszałek województwa mazowieckiego, Leszek Król, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Mariusz Frankowski - dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Krzysztof Ferensztajn, wiceprezydent Radomia.

- To kolejne ogniwo współpracy oraz współdziałania nauki i przemysłu, na rzecz zwiększenia konkurencyjności uczelni oraz przedsiębiorstw regionu - powiedział rozpoczynając spotkanie prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Zanim nową Halę poświecił bp Henryk Tomasik, powiedział: - Modlimy się, aby ci, którzy tutaj będą zajmować się formacją młodzieży, przygotowywać pracę dla drugiego człowieka, potrafili w nauczaniu łączyć ludzką mądrość i Ewangeliczną prawdę. Modlimy się o to, aby pogłębiała się wspólnota nauczycieli, studentów pracowników.

Po uroczystym przecięciu wstęgi goście obejrzeli Halę Technologiczną, a w niej: Laboratorium Chemii Gospodarczej i Kosmetyków, Pracownię Badań Fizykochemicznych, Laboratorium Oceny Kosmetyków, Laboratorium Mikrobiologiczne, Laboratorium Trtibologiczne, Laboratorium Odzysku Chromu.

- Ta uroczystość związan Goście mieli możliwość obejrzenia pracowni i sprzętu w Hali Technologicznej   Goście mieli możliwość obejrzenia pracowni i sprzętu w Hali Technologicznej
Krystyna Piotrowska /GN
a jest z przyszłością i rozwojem nie tylko Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, ale myślę z rozwojem całej ziemi radomskiej, całego subregionu radomskiego. Dziękuję Rektorowi Uniwersytetu i Panu Marszałkowi. Rektorowi, że uczelnia przygotowała bardzo znaczący projekt, który znakomicie wpisuje się w strategie rozwoju województwa mazowieckiego. Panu Marszałkowi za to, że realizując tą strategię, zdecydował się skierować na tę inwestycję strumień środków unijnych - powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama