Nowy numer 15/2024 Archiwum

Historia diecezji radomskiej

Diecezja radomska została wydzielona z diecezji sandomierskiej. Stało się to 25 marca 1992 r. na mocy bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus” reorganizującej struktury Kościoła w Polsce.

 

 

 

 • 25.03.1992 – powstanie diecezji. Ordynariuszem zostaje bp Edward Materski, dotychczasowy biskup sandomiersko-radomski. Katedrą zostaje kościół pw. Opieki NMP w Radomiu, dotychczasowa konkatedra. Patron diecezji to św. Kazimierz królewicz. Tego samego dnia zostało utworzone Wyższe Seminarium Duchowne, a jego pierwszym rektorem został ks. Wacław Depo, późniejszy biskup zamojsko-lubaczowski
 • 26.03.1992 – bp Edward Materski powołał do istnienia Sąd Kościelny Diecezji Radomskiej. Wikariuszem sądowym został ks. Stanisław Suwara
 • 04.1992 – przy diecezjalnej Caritas bp Edward Materski powołuje do istnienia Kościelna Radę Pomocy Bezrobotnym
 • 23.05.1992 – ordynariusz radomski ustanowił Radę Kapłańską Diecezji Radomskiej
 • 14.09.1992 – powołanie do istnienia Radomskiego Instytutu Teologicznego przy KUL. Dyrektorami zostają ks. Henryk Karbownik (w Lublinie) i ks. Zbigniew Niemirski (w Radomiu)
 • 20.09.1992 – powstaje Diecezjalne Studium Organistowskie, a jego dyrektorem zostaje mianowany ks. Wojciech Szary
 • 25.12.1992 – wychodzi pierwszy numer AVE Pisma Diecezji Radomskiej
 • 1993 – rozpoczyna działalność drukarnia diecezjalna. Pierwszym dyrektorem zostaje ks. Artur Hejda. W tym samym roku zastępuje go ks. Jan Chodelski.
 • 01.07.1993 – powołanie do istnienia Diecezjalnego Kolegium Katechetycznego. Jego dyrektorem został mianowany ks. Stanisław Łabendowicz
 • 20.12.1993 – bp Edward Radomski zapowiada wydawanie w diecezji „Studiów Diecezji Radomskiej” rocznika, którego redaktorem zostaje ks. Zbigniew Niemirski. Obok tego periodyku powstają „Zeszyty Formacji Katechetów”, które powstają pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza. Radomscy katecheci publikują też w „Forum Katechetów”, a wydział katechetyczny Kurii (najpierw pod kierownictwem ks. Łabendowicza, a potem ks. Sylwestra Jaśkiewicza) wydaje „Biuletyn Katechetyczny”
 • 25.12.1993 – rozpoczyna nadawanie diecezjalna rozgłośnia Radio AVE, a AVE z dwutygodnika staje się tygodnikiem
 • 21.01.1995 – bp Edward Materski dokonuje reorganizacji dekanatów zwiększając ich liczbę z 23 do 28
 • 24.11.1995 – bp Edward Materski powołuje do istnienia Akcję Katolicką Diecezji Radomskiej
 • 10-17.02.1996 – peregrynacja w diecezji figury Matki Bożej Fatimskiej
 • 03.1998 – powstaje „Dzieło im. Ks. Bolesława Strzeleckiego” niosące pomoc ciężko chorym
 • 05.04.1997 – zakończyły się obrady I Synodu Diecezji Radomskiej
 • 09.09.1998 – koronacja łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Staroskrzyńskiej. Uroczystości przewodniczył kard. Józef Glemp
 • 13.05.1999 – pięciu kapłanów męczenników okresu II wojny światowej zostaje beatyfikowanych przez Jana Pawła II w gronie 108 męczenników
 • 28.06.1999 – bp Jan Chrapek, dotychczasowy biskup pomocniczy toruński zostaje mianowany ordynariuszem radomskim
 • 21.08.1999 ingres bp. Jana Chrapka do katedry radomskiej
 • 05.09.1999 – koronacja łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Uroczystości przewodniczył kard. Józef Glemp
 • 16.09.1999 – powstaje Wydział Teologiczny w Radomiu działający w ramach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziekanem zostaje ks. Ignacy Bokwa
 • 2000 – W Roku Wielkiego Jubileuszu w diecezji peregrynowała figura Świętej Bożej Rodzicielki
 • 2000 – powstaje telefon zaufania „Linia Braterskich Serc”
 • 10.03.2000 – powstaje Wydawnictwo Diecezji Radomskiej. Jego pierwszym dyrektorem zostaje ks. Jan Chodelski. Zastąpią go ks. Maciej Pachnik, ks. Zbigniew Niemirski i ks. Sławomir Wilewski
 • 25.03.2000 – bp Jan Chrapek dokonuje reorganizacji sieci dekanatów Radomia
 • 08.11.2000 – pierwsza uroczysta inauguracja radomskiego Wydziału Teologicznego
 • 18.10.2001 – w wypadku samochodowym zginął bp Jan Chrapek. Uropczystości pogrzebowe odbyły się 22 października
 • 28.03.2002 – Jan Paweł II mianował ks. prał. Zygmunta Zimowskiego biskupem radomskim
 • 25.05.2002 – święcenia biskupie i ingres bp. Zygmunta Zimowskiego do katedry radomskiej. Sakry trzeciemu biskupowi radomskiemu udzielił kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI
 • 02.08.2003 – radomski kościół pw. św. Kazimierza zostaje podniesiony do godności bazyliki mniejszej
 • 01.09.2003 – decyzją Senatu UKSW dotychczasowy zamiejscowy Wydział Teologiczny zostaje przekształcony w Instytut Teologiczny i rozpoczyna działalność
 • 30.04.2004 – Jan Paweł II przyjmuje Honorowe Obywatelstwo Miasta Radomia
 • 08-12.05.2005 – peregrynacja w diecezji ikony Matki Bożej Stolicy Mądrości
 • 20-26.05.2005 – obradował I Kongres Eucharystyczny Diecezji Radomskiej. Przebiegał pod hasłem: „Poznali Go przy łamaniu chleba”.
 • 22.04.2006 – rozpoczęcie w diecezji peregrynacji kopii Jasnogórskiej Ikony
 • 23.04.2006 – ukazuje się pierwszy numer AVE Gościa Radomskiego. Dyrektorem radomskiego oddziału „Gościa Niedzielnego” zostaje ks. Zbigniew Niemirski
 • 03.07.2007 – koronacja obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Uroczystości przewodniczył kard. Henryk Gulbinowicz
 • 14.09.2007 – koronacja obrazu Matki Bożej w Kałkowie-Godowie. Uroczystości przewodniczył kard. Józef Glemp
 • 08.11.2008 – inauguracja prac II Synodu Diecezji Radomskiej powołanego przez bp. Zygmunta Zimowskiego. Sekretarzem generalnym Synodu został ks. Stanisław Łabendowicz
 • 18.04.2009 – Benedykt XVI mianował bp. Zygmunta Zimowskiego przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, wynosząc go równocześnie do godności arcybiskupiej i zwalniając z posługi biskupiej w Radomiu
 • 16.10.2009 – Benedykt XVI mianował bp. Henryka Tomasika, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej, biskupem radomskim
 • 14.11.2009 – ingres bp. Henryka Tomasika do katedry radomskiej
 • 01.2010 - bp Henryk Tomasik powołał działający przy Kurii Biskupiej Diecezjalny Zespół Wdrażania Programów Pomocowych
 • 13.07.2010 – w Jedlni odbyły się uroczystości 600-lecia bitwy pod Grunwaldem
 • 03.2011 – pod przewodnictwem bp. Henryka Tomasika odbyło się pierwsze spotkanie księży dziekanów gremium wybranego na nową pięcioletnią kadencję
 • 03.07.2011 – w Ostrej Bramie zostało poświęcone Centrum „Ostra Brama” im. bł. Jana Pawła II w Skarżysku Kamiennej. W uroczystości wzięli udział: abp Zygmunt Zimowski z Watykanu, były ordynariusz diecezji radomskiej, pasterz diecezji bp Henryk Tomasik, twórca sanktuarium bp Edward Materski oraz bp Wacław Depo, pochodzący z diecezji radomskiej ordynariusz zamojsko-lubaczowski
 • 28.08.2011 – Na placu koło Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu bp Stefan Siczek przewodniczył liturgii oraz spotkaniu młodych z okazji 40-lecia istnienia na terenie diecezji Ruchu Światło-Życie
 • 02.11.2012 – Na radomskim cmentarzu przy ul. Limanowskiego rozpoczęły się uroczystości dwóchsetlecia istnienia tej nekropolii. Obchody zostały przewidziane na nadchodzący rok
 • 18.11.2011 – W skarżyskim sanktuarium MB Miłosierdzia przebywał abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski. Była to jego pierwsza oficjalna wizyta w naszej diecezji po objęciu funkcji
 • 28.12.2012 – bp Stefan Siczek przyjął honorowe obywatelstwo Gminy Jedlnia Letnisko
 • 29.12.2012 – pochodzący z naszej diecezji bp Wacław Depo, ordynariusz zamojsko-lubaczowski, został mianowany przez Benedykta XVI biskupem metropolitą częstochowskim
 • 02.02.2012 – bp Henryk Tomasik wznowił zapoczątkowane przez swego poprzednika bp. Zygmunta Zimowskiego prace II Synodu Diecezji Radomskiej
 • 24.03.2012 – w wieku 89 lat zmarł bp Edward Materski pierwszy ordynariusz radomski, organizator struktur diecezji, budowniczy seminarium, twórca ponad stu parafii oraz diecezjalnych mediów. Jeszcze jako ordynariusz sandomiersko-radomski przygotował w Radomiu wizytę Jana Pawła II, która odbyła się 4 czerwca 1991 r.
 • 25.03.2012 – diecezja przeżywała 20. rocznicę ustanowienia przez Jana Pawła II. Jednocześnie był to dzień 20. rocznicy ogłoszenia biskupem pomocniczym ks. Stefana Siczka
 • 24.06.2012 – w Zwoleniu została otwarta odnowiona nekropolia Jana Kochanowskiego. W uroczystości wzięli udział: abp Zygmunt Zimowski z Watykanu, bp Henryk Tomasik, bp Adam Odzimek i bp Stefan Siczek
 • 31.07 2012 – w wieku 75 lat zmarł bp Stefan Siczek
 • 19.09.2012 – na spotkaniu księży wicedziekanów bp Henryk Tomasik zatwierdził statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”. W jego działania mają zostać włączone wszystkie Koła Żywego Różańca istniejące w diecezji
 • 29.09.2012 – bp Henryk Tomasik powołał Diecezjalną Radę Duszpasterską
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy