Nowy numer 3/2021 Archiwum

Znak ostatecznego zwycięstwa

– Nie lękajcie się! Niech radość ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana będzie waszą siłą – apelował do młodych Jan Paweł II.

Jan Paweł II pozostawił nam głębokie rozważania o krzyżu. W dniu inauguracji Roku Świętego, 25 marca 1983 r., mówił: „Oto otwarta zostaje brama Nadzwyczajnego Jubileuszu – i wchodzimy przez nią do bazyliki Świętego Piotra. Jest to symbol. Wchodzimy nie tylko do tej najczcigodniejszej rzymskiej bazyliki. Wchodzimy zarazem w najświętszy wymiar Kościoła – w wymiar łaski i zbawienia, jaki czerpie on stale z tajemnicy odkupienia. (…) »Oto idę, (…) abym spełniał wolę Twoją, Boże« (Hbr 10,5-7). Tak mówi Chrystus. W tych słowach jest początek odkupienia świata i cały jego zarys aż do końca.

Odkupienie świata związane jest z ciałem otrzymanym od Maryi i złożonym w ofierze krzyża, które stanie się ciałem zmartwychwstania, »pierworodnego umarłych« (Ap 1,5)”. Do Polaków przybyłych na uroczystości otwarcia Roku Świętego Jan Paweł II powiedział: „Dlatego też centralnym obrazem Wielkiego Postu i centralnym obrazem Roku Odkupienia jest krzyż Chrystusa w całej swojej prawdzie. Narzędzie śmierci ze strony człowieka, a ze strony Boga ołtarz miłości i ofiary, która swoją pełnię osiągnęła w zmartwychwstaniu. I przez to stał się dla wszystkich czasów i wszystkich pokoleń ludzkich źródłem i znakiem ostatecznego zwycięstwa i życia wiecznego. Krzyż tak głęboko wpisany w duchowość i historię naszego narodu”.

Na zakończenie Drogi Krzyżowej 1 kwietnia 1983 roku papież przypomniał o ścisłym związku tajemnicy wcielenia z tajemnicą krzyża: „Przed tygodniem, w uroczystość Zwiastowania, otwarta została święta brama Roku Odkupienia. Początek bowiem odkupienia jest w samym wcieleniu: »aleś Mi utworzył ciało«. Dziś otwieramy świętą bramę Roku Odkupienia w krzyżu Chrystusa. Witaj, drzewo krzyża, na którym odkupienie świata znalazło swój zbawczy ciężar (»na którym zbawienie świata zawisło!«). Na krzyżu Syn wypełnił wolę Ojca i zamknął mowę swego życia słowem »Wykonało się!« (J 19,30). My wszyscy, którzy wchodzimy w świętą bramę nadzwyczajnego jubileuszu, wołamy: Chryste, przemawiaj do nas mową Twojego krzyża!

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama