Odpusty w Roku Miłosierdzia

W dekrecie bp Henryk Tomasik określa miejsca, warunki i wymienia osoby, by umożliwić diecezjanom uzyskanie odpustu zupełnego w Roku Miłosierdzia. Poniżej pełny tekst dokumentu.

Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Miłosierdzia w Diecezji Radomskiej

„Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech” - napisał Ojciec Święty Franciszek w Liście do Abp R. Fisichelli na temat odpustów w Roku Miłosierdzia.

1. „Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za Jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu” - zadecydował Ojciec Święty Franciszek (List).

2. Świątyniami, w których można uzyskać odpust zupełny w Diecezji Radomskiej będą:

Kościół katedralny pw. Opieki NMP w Radomiu

Bazylika pw. św. Kazimierza w Radomiu

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu (Fara)

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy

Sanktuarium NMP Królowej Różańca świętego w Wysokim Kole

Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej

Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie

Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej

Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej w Skrzyńsku

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie

Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela w Wielkiej Woli.

3. Ojciec Święty Franciszek zadecydował o tym, jakie warunki należy spełnić, aby móc otrzymać odpust zupełny: „Ważne jest, aby ten moment [nawiedzenia świątyni] był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata” (List).

4. Osoby chore i samotne, które nie są w stanie wyjść z domu będą także mogły uzyskać odpust zupełny: „Dla nich będzie wielką pomocą przeżywanie choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z Panem, który w tajemnicy swojej męki, śmierci i zmartwychwstania wskazuje główną drogę pozwalającą nadać sens bólowi i samotności. Przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją tego momentu próby, poprzez przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu, będzie dla nich sposobem uzyskania jubileuszowego odpustu” - napisał Ojciec Święty (List).

5. Więźniowie mogą uzyskać odpust zupełny w kaplicach więziennych, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności” (List).

6. W Roku Miłosierdzia wszyscy kapłani uzyskują możliwość rozgrzeszania z grzechu aborcji: „Również z tego powodu postanowiłem, mimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, upoważnić wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Niech kapłani przygotują się do tego wielkiego zadania, by potrafili łączyć słowa szczerego przyjęcia z refleksją, która pomoże zrozumieć popełniony grzech oraz wskaże drogę autentycznego nawrócenia, by pojąć prawdziwe i wielkoduszne przebaczenie Ojca, który wszystko odnawia swoją obecnością” (List).

7. W każdy I Piątek Miesiąca, w godzinach: 15.00-18.00, w każdym kościele, powinna trwać adoracja Najświętszego Sakramentu oraz możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty.

Zachęcam, aby ta praktyka była realizowana we wszystkie piątki.

8. W kościołach jubileuszowych należy w każdy piątek (z wyjątkiem świąt i uroczystości) celebrować Mszę Wotywną o Miłosierdziu Bożym (Mszał Rzymski, s.201).

Na czas korzystania z darów duchowych Kościoła z serca błogosławię

bp Henryk Tomasik

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..