Nowy numer 43/2020 Archiwum

To będzie wielki akt wiary

Od jutra w parafiach diecezji radomskiej rozpoczyna się nowenna przygotowująca do Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. - Niech nasze gorliwe przygotowanie i podjęcie tego aktu przyczyni się do obudzenia żywej wiary i kształtowania życia według zasad Ewangelii - mówi bp Henryk Tomasik.

Na zakończenie obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i 1050. rocznicy chrztu Polski 19 listopada, w wigilię uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się ogólnonarodowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

- Będzie to wielki akt wiary, potwierdzający wybór Chrystusa oraz poddanie i zawierzenie Zbawicielowi życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszystkich jego wymiarach. Będzie to także akt zobowiązania do życia według Bożego prawa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do osobistego wzięcia udziału w tej uroczystości w Krakowie; w sposób zaś szczególny członkowie ruchów i wspólnot oraz młodzież, która uczestniczyła w ŚDM w Krakowie - mówi bp Tomasik.

Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej organizuje na tę uroczystość pielgrzymkę autokarową. Wyjazd z Radomia ok. godz. 6, koszt - 55 zł. Osoby chętne do udziału proszone są o kontakt (tel.: 609 198 959 lub e-mail: akradom@o2.pl).

Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana zostanie ponowiony we wszystkich parafiach Polski.

- W naszej diecezji dokonamy proklamacji tego aktu w niedzielę 20 listopada na wszystkich Mszach św. W uroczysty zaś sposób, wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu, po jednej głównej Mszy św. tego dnia. Akt ten nie może być jedynie formułą słowną. Potrzebne jest duchowe przygotowanie do tego wydarzenia. Służyć ma temu, poza odczytywanym już listem pasterskim, specjalna nowenna poprzedzająca tę uroczystość. Ważną formą pomocy są katechezy dla dzieci i dorosłych. Niech nasze gorliwe przygotowanie i podjęcie tego aktu przyczyni się do obudzenia żywej wiary i kształtowania życia według zasad Ewangelii - mówi bp Tomasik.

Program uroczystości w Łagiewnikach:

8.00 - wejście do bazyliki (tylko dla posiadających karty wstępu);

10.00 - nabożeństwo;

11.00 - konferencja;

12.00 - Msza św. Na zakończenie wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz proklamacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Wierni, którzy nie posiadają kart wstępu, mogą uczestniczyć w uroczystości tylko na placu przed bazyliką, gdzie zapewniona będzie transmisja za pośrednictwem telebimów.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe panowanie nad Polską i całym naszym narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: "Króluj nam, Chryste!".

W naszych sercach - króluj nam, Chryste!

W naszych rodzinach - króluj nam, Chryste!

W naszych parafiach - króluj nam, Chryste!

W naszych szkołach i uczelniach - króluj nam, Chryste!

W środkach społecznej komunikacji - króluj nam, Chryste!

W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku - króluj nam, Chryste!

W naszych miastach i wioskach - króluj nam, Chryste!

W całym narodzie i państwie polskim - króluj nam, Chryste!

 

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste:

Za niezgłębioną miłość Twojego Najświętszego Serca ­- Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym narodem zawarte przed wiekami - Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach - Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

Za Twoje wielkie miłosierdzie okazywane nam stale - Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

Za Twą wierność, mimo naszych zdrad i słabości - Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

 

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę - Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!

Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień - Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!

Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci - Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!

Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie - Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!

Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw - Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!

 

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci państwo polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi! Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam, Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie - na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama