Nowy numer 2/2021 Archiwum

Ze św. Łotrem w więzieniu

Dziesięć lat temu kilkunastu studentów po ukończonym kursie Alpha zapragnęło dzielić się Ewangelią z radością, w mocy Ducha Świętego.

Tak powstała Wspólnota Modlitwy i Ewangelizacji św. Dobrego Łotra – powiedział ks. Sławomir Płusa, duszpasterz wspólnoty, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w Radomiu, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym i wicedyrektor Krajowej Rady Dyrektorów Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. Charyzmatem wspólnoty jest głoszenie Dobrej Nowiny, a jej patron, św. Dobry Łotr, jest przykładem tego, że Bóg nigdy nie zrezygnuje z człowieka, nawet jeśli ten jest bardzo poraniony przez grzech. Wspólnota podejmuje stałe posługi modlitwy wstawienniczej, modlitwy z posługą uzdrowienia oraz modlitwy o uwolnienie z posługą egzorcysty.

Organizuje akcje ewangelizacyjne na szczeblu diecezjalnym – takie jak ewangelizacja uliczna „Zielona niedziela”, „Wieczory chwały” czy Msze św. z posługą uzdrowienia. Na zaproszenie duszpasterzy prowadzi rekolekcje ewangelizacyjne dla szkół, wspólnot i parafii. Ale podstawowym polem działania wspólnoty jest prowadzenie Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Dobrego Łotra, erygowanej w 2014 roku przez bp. Henryka Tomasika. – Byłem wychowany na ewangelizacji Ruchu Światło–Życie, później doszło doświadczenie Odnowy w Duchu Świętym. Kiedy usłyszałem o kursach nowej ewangelizacji i wybrałem się na nie, zobaczyłem, że to jest jakby trzeci filar. Szkoły nowej ewangelizacji opierają się na kerygmacie – to było w Ruchu Światło–Życie, na charyzmacie, czyli mocy Ducha Świętego, i to jest Odnowa w Duchu Świętym. Do tego doszła koinonia (wspólnota) – nie jako forma tylko obecności w Kościele, ale jako warunek owocnego dzielenia się Ewangelią z innymi. Prowadzenia ludzi do Chrystusa – wyjaśniał ks. Sławomir.

Radomska wspólnota na początku działała i dojrzewała do tego, jaki ma być jej obraz i profil. Byli w niej ludzie rozpaleni przez kursy Alpha, którzy sukcesywnie wchodzili w kursy Nowej Ewangelizacji. Zazwyczaj po pierwszym roku we wspólnocie jej członkowie zapraszani są do różnych diakonii, żeby służyć innym. Aby wszystko dobrze działało podczas kursu, potrzebnych jest około 20 osób. – Każdy może z tych kursów skorzystać. Te, które prowadzimy w więzieniu, są dla ludzi, którzy mają mizerne doświadczenie Boga. Gdy rozpoczynają kurs Alpha, to na początku z myślą, że to okazja do wyjścia z celi. Potem to się zmienia. Na poprzednim kursie mieliśmy świadectwo człowieka, który mówił, że nie mógł sobie poradzić z uzależnieniem od papierosów i kawy. Usłyszał od nas: „Oddaj życie Jezusowi”. Wrócił do celi, zaczął się modlić: „Panie Jezu, oddałem Ci życie, zrób coś z tym, bo ja nie mogę”. Obudził się następnego dnia wolny od nałogów. Zapewniał, że ma inne wnętrze i zaczyna mówić współwięźniom o tym, co mu Bóg uczynił. Czyli już staje się świadkiem. To są niesamowite historie, jakie Bóg czyni, kiedy po prostu dzielimy się Dobrą Nowiną – opowiada ks. Płusa.

A później małżeństwo

Bartłomiej Kopiński w czasie studiów był w Duszpasterstwie Akademickim przy parafii św. Jadwigi Królowej w Radomiu. Po rekolekcjach ewangelizacyjnych dołączył do grupy studentów skupionych przy ks. S. Płusie, którzy chcieli dalej się rozwijać i tworzyli pierwszy człon Wspólnoty Modlitwy i Ewangelizacji św. Dobrego Łotra. – Z żoną Małgorzatą poznaliśmy się w DA. Jesteśmy jednym z małżeństw, które wyrosło poprzez wspólnotę. To jest też pewien filar, który buduje nasz związek – mówi Bartłomiej. Małgorzata i Bartłomiej są rodzicami trojga dzieci – Stasia, Marysi i Janeczka. – Tworzymy teraz nową wspólnotę – mówi pani Małgorzata. – Wyszliśmy ze wspólnoty św. Dobrego Łotra i cały czas ta ewangelizacja oraz pragnienie ewangelizacji w nas jest. W związku z tym rozpoznajemy taką potrzebę, żeby ewangelizować małżeństwa, i teraz na tym się skupiamy. Jeżeli ja doświadczyłam żywego Boga, który uczynił cuda w moim życiu, to muszę iść i nieść Boga i Dobrą Nowinę innym ludziom. Michał Popiel jest jednym z ewangelizatorów, którzy byli w grupie prowadzącej pierwszą edycję kursu Alpha w radomskim więzieniu na Koziej Górze. – Miałem pierwszy wykład. Trema ogromna. Pomodliłem się: „Duchu Święty, mów! Co będzie, to będzie”. W pewnym momencie wychowawca pokazał mi kartkę z napisem „Wow, słuchają”. To był sukces, bo oni rozmawiają nawet na Mszy św., traktując takie spotkania jako możliwość załatwiania różnych interesów. Po tym zapewnieniu wychowawcy zobaczyłem, że to ma sens – wspomina. Wspólnota chce również podejmować współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami, które pomagają wychodzącym po odsiedzeniu wyroków. Zanim dla M. Popiela zaczęła się przygoda ze wspólnotą św. Dobrego Łotra, było doświadczenie w Ruchu Światło–Życie, Odnowie w Duchu Świętym. Później był kurs Alpha. – Relacje, które wtedy się stworzyły, przetrwały do tej pory i trzymają człowieka na jakiejś drodze – mówi. W działaniach wspiera go małżonka. Poznali się w Duszpasterstwie Akademickim. – Mamy te same pasje i rozwijamy je. Widzimy się w ewangelizacji i temu się poświęcamy jako małżeństwo – dopowiada. M. Popiel od 2009 roku jest liderem wspólnoty i wicedyrektorem Szkoły Nowej Ewangelizacji, zastępcą ks. Płusy. Koordynuje wszystkie działania, które są w zasięgu wspólnoty, łącznie z wyjazdami na kursy, które są organizowane nie tylko w innych diecezjach, ale i w Londynie.

Londyn jest nasz

W stolicy Wielkiej Brytanii Wspólnota Modlitwy i Ewangelizacji powstała po parafialnych rekolekcjach, które wygłosił ks. S. Płusa w Polskiej Misji Katolickiej, w parafii pw. św. Jana Pawła II. Po rekolekcjach zgłosiła się kobieta, która nie mogła znaleźć dla siebie miejsca. Rekolekcjonista poradził jej, żeby założyła wspólnotę. Obiecał pomoc. – I tak współpracujemy od 3 lat. Jeździmy tam, robimy kursy, które są w programie Szkół Nowej Ewangelizacji – mówi Popiel. Na rocznicowe uroczystości do Radomia przyjechał z Londynu ks. Roman Kowalski. – Bardzo dobrze nam się współpracuje – zapewnia. – Na emigracji w Anglii tylko około 4 proc. katolików praktykuje swoją wiarę. W tym środowisku okazuje się bardzo ważne doświadczenie bliskości, relacji z Panem Bogiem. Nie tylko religijności jako takiej, ale relacji, i Szkoła Nowej Ewangelizacji na pewno umożliwia człowiekowi wejście w taką bliskość. – To, że my głosimy Dobrą Nowinę na zewnątrz, to jest naturalna kolej rzeczy. Kiedy ktoś znajdzie największy skarb w życiu, tę perłę ewangeliczną, to zmienia życie całkowicie i chce się podzielić tym, co ma najcenniejszego. Dlatego głosimy Dobrą Nowinę i życzymy tego samego doświadczenia, które my tutaj mamy, wszystkim ludziom – mówi Łukasz Zaborowski, który na jedną z pierwszych edycji kursu Alpha trafił przypadkiem. Chciał, żeby skorzystała z niego kuzynka, i przyszedł z nią dla towarzystwa. – W swoim mniemaniu byłem bardziej zaawansowany w wierze po iluś latach w duszpasterstwie i w innej formacji. Ona szybko zrezygnowała, ale ja chodziłem, bo mnie ten kurs zaciekawił. Było to w moim życiu przełomowe. Mimo że posiadałem pewną wiedzę na temat chrześcijaństwa, a raczej moralności chrześcijańskiej, po tym kursie zrozumiałem, że nawrócić się i poznać Boga to znaczy poznać Go osobiście, czego wcześniej nie doświadczyłem – mówi Ł. Zaborowski. Podsumowując 10 lat działalności wspólnoty, trzeba wymienić 11 grup formacyjnych, które liczą od 10 do 12 osób. Ostatni kurs Alpha ukończyło 70 osób, z czego 95 proc. chce zostać we wspólnocie. Trwają kursy Nowego Życia i jest już lista osób, które zapisały się na jego kolejne edycje. – Taka obfitość uczestników przyszła chyba z tym dziesięcioleciem. Myślę, że teraz we wspólnocie jest nas około 200 osób – mówi Popiel. – Przyjmujemy każdego. Niezależnie od tego, w jakim jest stanie – w małżeństwie czy rozwiedziony, chodził do kościoła czy nie, siedział w więzieniu czy nie. Z każdym człowiekiem chcemy nawiązać relacje i dawać mu Dobrą Nowinę. Musimy odpowiadać na nowe formy i nowe wyzwania, jakie codziennie stawia nam świat. Wspólnota zaprasza na swój portal ewangelizacyjny www.dobrylotr.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama