Nowy numer 47/2020 Archiwum

Zmiany przyjęć interesantów w radomskim Urzędzie Miasta [aktualizacja]

Nowe procedury związane z obsługą mieszkańców.

Urząd Miejski w Radomiu wprowadza nowe procedury związane z obsługą mieszkańców. Celem jest ograniczenie do minimum konieczności poruszania się interesantów po budynku urzędu. Wprowadzona została obsługa rotacyjna. To oznacza, że równocześnie w urzędzie może przebywać ograniczona liczba osób. Ma to zapobiec tworzeniu większych skupisk ludzi przy stanowiskach obsługi.

Najważniejsze zmiany:

  • Od poniedziałku 16 marca wszystkie wnioski i pisma będzie można składać wyłącznie w punkcie podawczym mieszczącym się w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze urzędu od strony ul. Kilińskiego. Do odwołania biuro będzie czynne tylko do 15.30
  • Do odbioru lub przyjęcia pism w uzasadnionych przypadkach będą proszeni pracownicy komórek organizacyjnych, w tym celu będą proszeni o zejście do Biura Obsługi Mieszkańca i udzielenie wszelkich informacji
  • Wejście do budynku UM od strony ul. Żeromskiego będzie dostępne dla pracowników urzędu za wyjątkiem osób, które będą chciały załatwić sprawy dotyczące odpadów komunalnych (pok. nr 3) oraz klientów Delegatury Urzędu Wojewódzkiego i innych jednostek znajdujących się w budynku od strony ul. Żeromskiego
  • Wejście do budynku UM od strony ul. Niedziałkowskiego będzie dostępne tylko dla interesantów Oddziału Spraw Obywatelskich delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (paszporty) oraz Instytutu Pamięci Narodowej
  • Wejście do budynku UM od strony ul. Staszica zostaje zamknięte
  • Wydział Windykacji przyjmuje interesantów na parterze budynku przy ul. Reja (w przystosowanym pomieszczeniu, odizolowanym od pozostałych pracowników w godz. 7.30-15.30). Ponadto poborcy pracujący w terenie w najbliższych dniach będą dokonywali czynności na miejscu w biurze, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora wydziału, podejmą pracę w terenie
  • Wnioski w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dodatku energetycznego, Karty Dużej Rodziny, Karty Rodzina Plus, Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością oraz Radomskiej Karty Seniora można pobrać i złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku od strony ul. Kilińskiego 30
  • Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń przyjmuje interesantów w budynku Ratusza przy ul. Rynek 1
  • W Wydziale Komunikacji zostaje zwiększona liczba dostępnych rezerwacji wizyt w Internetowym Biurze Obsługi Mieszkańca, natomiast ograniczona do minimum liczba biletów do rejestracji dostępnych w biletomacie. Urząd prosi o wskazywanie w uwagach danych osoby, która przyjdzie załatwić sprawę, oraz okazywanie się potwierdzeniem dokonania rezerwacji. Osobom, które chcą zarejestrować pojazd i nie mają zarezerwowanej wizyty przez Internetowe Biuro Obsługi Mieszkańca, rano od 7.30 będą wydawane bilety do rejestracji na poszczególne przedziały godzinowe. Wydział, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo petentów, prosi o niekumulowanie obecności w urzędzie i stawianie się o wyznaczonej godzinie. Ponadto w celu maksymalnego usprawnienia obsługi prosi o posiadanie kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji, w tym w szczególności potwierdzenia dokonania opłaty rejestracyjnej i tablic rejestracyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, wysokości opłat i numerów rachunków bankowych są dostępne na stronie internetowej www.bip.radom.pl w zakładce ZAŁATW SPRAWĘ - REJESTRACJA POJAZDÓW. Ponadto informacje w tym zakresie są udzielane są również telefonicznie przez pracowników wydziału pod numerami telefonów: 48/ 36 20 517, 36 20 342, 36 20 347, 36 20 352 oraz mailowo pod adresami: komunikacja@umradom.pl, rejestracjapojazdow@umradom.pl. Jednocześnie Wydział Komunikacji prosi, aby sprawy, które nie wymagają osobistego stawiennictwa, były o ile to możliwe załatwiane drogą elektroniczną lub w formie korespondencji tradycyjnej. Dotyczy to w szczególności zgłoszeń nabycia i zbycia pojazdu, wyrejestrowania z powodu złomowania czy kradzieży. W odniesieniu do spraw w zakresie wymiany dowodu rejestracyjnego, dopisania w nim adnotacji lub odbioru po rejestracji czasowej wydział  prosi o wstrzymanie się od ich załatwiania.

- Zmieniają się zasady obsługi interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich. Petenci będą przyjmowani wyłącznie na parterze w budynku przy ul. Moniuszki 9, w godzinach 7.30 – 15.30 w pokojach: Nr 2 - Wydział Spraw Obywatelskich – zameldowanie, wymeldowanie, pobyt stały i czasowy, wydawanie zaświadczeń, Urząd Stanu Cywilnego – umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego, wydawanie aktów stanu cywilnego, Nr 8 - Urząd Stanu Cywilnego praca referatów: urodzeń, zgonów, małżeństw, Wydział Spraw Obywatelskich – przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych, Nr 9 - Wydział Spraw Obywatelskich – wydawanie dowodów osobistych;

- Centrum Organizacji Pozarządowych informuje, że Fundacja Academia Iuris zawiesiła porady prawne do odwołania. Z kolei wszystkie osoby, które w tym czasie chcą rozliczyć swój PIT Centrum Organizacji Pozarządowych zachęca do skorzystania z portalu www.podatki.gov.pl, gdzie wystarczy się zalogować, sprawdzić swoje dane i kwoty umieszczone na zaznaniu, a następnie wysłać PIT ektronicznie. Kontakt z COP: cop@umradom.pl, za pośrednictwem strony www.facebook.com/centrum.ngo oraz telefonicznie 48 36 20 492;

- W miarę możliwości spotkania i wezwania zostaną przełożone na późniejsze terminy;

Wszystkich interesantów Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek prosimy o to, by w miarę możliwości załatwiać sprawy drogą elektroniczną korzystając z platformy IBOM www.ibom.radom.pl lub telefonicznie.

Informacje na temat zmian w organizacji obsługi interesantów będą aktualizowane na bieżąco.

Numery telefonów do wszystkich wydziałów i biur Urzędu Miejskiego dostępne są w zakładce: http://bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/wydzialy-biura

W załączniku znajdą Państwo także Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa mazowieckiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama