Nowy numer 47/2020 Archiwum

Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Wsparcie dla placówki, w której przebywa 131 kobiet i pracuje 79 osób, przekazała Polska Fundacja Narodowa.

Placówka już od lutego rozpoczęła starania o zapewnienie bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia epidemicznego. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach koło Iłży opiekuje się całodobowo kobietami niepełnosprawnymi intelektualnie, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a nie można zapewnić im innej formy opieki.

- Obiektywnie oceniając skalę zagrożenia epidemiologicznego dla naszych mieszkanek, które z uwagi na niepełnosprawność i choroby współistniejące stanowią zbiorowość szczególnie narażoną na zakażenie koronawirusem i jego ciężki przebieg, z tego powodu bardzo wcześnie, już w lutym podjęliśmy działania prewencyjne mające na celu ochronę ich zdrowia poprzez właściwą organizację pracy, zastosowanie środków ochrony indywidualnej, dezynfekcyjnych oraz systematyczną dezynfekcję infrastruktury. Dotychczas udaje się nam utrzymać wysoki poziom zabezpieczenia i chronić nasze mieszkanki przed zakażeniem. Świadczący pracę personel wykazuje się bardzo wysokim poziomem adekwatnym do realnych potrzeb tak dużego domu. Jednak bardzo potrzebujemy wsparcia, dlatego zwróciliśmy się do Polskiej Fundacji Narodowej ponieważ przy obecnej strukturze i wielkości finansowania nie będziemy w stanie zabezpieczyć dalej naszego personelu i mieszkanek w czasie obecnej pandemii - mówi dr Jolanta Borek, p.o. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

- Odpowiadając na przesłaną prośbę i dołączone zapotrzebowanie środków niezbędnych do dalszego zabezpieczenia personelu i mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej bez chwili wahania podjął decyzję o udzieleniu niezbędnego wsparcia. Pomoc osobom najsłabszym, starszym i chorym, jak również ich opiekunom, jest naszym moralnym obowiązkiem i wpisuje się w działania związane z solidaryzmem społecznym w dobie pandemii - wyjaśnia Agnieszka Dydycz, wicedyrektor Biura Komunikacji PFN.

- Domy Pomocy Społecznej to jednostki najwyższego ryzyka w zakresie możliwości zakażenia chorobą zakaźną COVID-19. Tym samym są to instytucje wymagające wsparcia w bardzo konkretnym aspekcie - zabezpieczenia personelu i potrzebujących w szybko zużywalne środki ochrony indywidualnej i materiały antyseptyczne. Należy jednoznacznie wskazać, że wsparcie udzielane przez Fundację DPS-om to realna pomoc dedykowana osobom wymagającym szczególnej troski, częstokroć niesamodzielnym i wykluczonym społecznie. Realizujemy naszą misję przez docieranie ze wsparciem do kluczowych środowisk i instytucji, ponieważ to czas wymagający prawdziwej personalistycznej refleksji i empatii - podkreśla dr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

- Z przekazanych przez PFN środków finansowych zostaną zakupione maseczki ochronne FFP3, maseczki jednorazowe, kombinezony, rękawiczki jednorazowe, fartuchy flizelinowe, czepki jednorazowe, ochraniacze na obuwie wielorazowe, przyłbice, okulary ochronne, materace, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, płyn dezynfekcyjny na zewnątrz Medicarine i środki myjąco-dezynfekcyjne - wylicza Michał Góras, członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Polska Fundacja Narodowa solidarnie włączyła się w działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zapobiegania chorobie zakaźnej COVID-19. - Stale rozszerzamy obszary udzielanej przez PFN pomocy. To już nie tylko wsparcie udzielone szpitalom, placówkom służby zdrowia, naukowcom szukającym innowacyjnych rozwiązań technologicznych przy produkcji sprzętu medycznego. To również pomoc jaką niesiemy byłym żołnierzom Armii Krajowej, kombatantom, Stowarzyszeniu Rodzin Kolpinga, ale też osobom starszym i chorym, mieszkającym w Domach Pomocy Społecznej - wylicza Agnieszka Dydycz.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama