Nowy numer 15/2021 Archiwum

Nowy kanclerz kurii diecezji radomskiej

Został nim ks. dr Dariusz Konieczny. Ma za sobą pracę w Konferencji Episkopatu Polski i w Ordynariacie Wojska Polskiego.

W dekrecie nominacyjnym bp Marek Solarczyk napisał: "Uwzględniając potrzeby naszej Diecezji, zgodnie z kanonem 482 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mianuje Czcigodnego Księdza Kanonika z dniem 1 kwietnia 2021 roku Kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Radomiu. Ufam, że dotychczasowe doświadczenie w pracy kapłańskiej i duszpasterskiej pozwoli Księdzu Doktorowi wiernie wypełnić powierzony urząd. Na owocną pracę w charakterze Kanclerza Kurii z serca błogosławię bp Marek Solarczyk, ordynariusz radomski".

Kanclerz Kurii Biskupiej jest jednym z bliższych współpracowników ordynariusza. - To przede wszystkim praca i zadania o charakterze administracyjnym. Kanclerz dba o sporządzanie oficjalnych dokumentów i dekretów biskupa diecezjalnego. Pilnuje porządku w tychże dokumentach, strzeże ich i troszczy się o kurialne archiwum -mówi ks. Konieczny.

Nowy kanclerz urodził się 19 grudnia 1971 r. w Przedborzu. Do matury uczył się w Końskich. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. 15 czerwca 1996 r., przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku uzyskał tytuł magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Promotorem pracy był o. prof. Hugolin Langkammmer. Po przyjęciu święceń kapłańskich rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu (os. Kaptur). Po rocznej pracy, decyzją bp. Edwarda Materskiego, został skierowany na studia z zakresu prawa kanonicznego w KUL. Studia w 2006 roku uwieńczył doktoratem nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Nad doktoratem czuwał promotor ks. prof. Stanisław Paździor. Ks. Konieczny poddał naukowej analizie kwestię wpływu upośledzenia umysłowego na poważny brak rozeznania oceniającego w świetle kanonu 1095 nr 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Po obronie doktoratu i powrocie do diecezji, ks. Konieczny pracował jako wikariusz w parafii św. Wacława w Radomiu, będąc jednocześnie pracownikiem Sądu Biskupiego w Radomiu oraz wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

1 września 2008 r. rozpoczął pracę w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, jako zastępca kierownika Biura Sekretariatu KEP, a od 1 sierpnia 2010 r. jako kierownik Biura Sekretariatu KEP. Od 1 września 2019 r. rozpoczął pracę jako wicekanclerz Kurii Polowej w Ordynariacie Polowym. W sierpniu 2020 r. ukończył kurs oficerski dla kapelanów rezerwy w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a w marcu br. otrzymał patent mianowania na pierwszy stopień oficerski -podporucznika. Przez wszystkie lata, od 2006 roku pracował jako sędzia w Sądzie Biskupim w Radomiu.

- Zawsze bliski był mi mundur. Najpierw, jeszcze w szkole średniej, myślałem o tym wojskowym, co się jakoś spełniło w moim życiu inaczej. A potem przyszła myśl o kapłaństwie, innym mundurze, stroju duchownym. Te dwa stroje jakoś razem realizują się w moim życiu - mówi nowy kanclerz.

Bp Marek Solarczyk i ks. Dariusz Konieczny.   Bp Marek Solarczyk i ks. Dariusz Konieczny.
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama