Nowy numer 09/2024 Archiwum

Wyjątkowy dar dla parafii św. Barbary w Pionkach

W każdy czwarty dzień miesiąca w kościele św. Barbary będzie można uzyskać odpust zupełny. Parafia w przyszłym roku obchodzi 95-lecie istnienia. 4 grudnia, 90 lat temu, w świątyni była sprawowana pierwsza liturgia. Rok jubileuszowy otworzy 4 grudnia bp Marek Solarczyk.

Początki duszpasterstwa w Zagożdżonie, to dawna nazwa Pionek, sięgają 1924 r. Związane były z zapewnieniem opieki duszpasterskiej robotnikom budowanego w tamtym czasie zakładu produkującego proch. Wówczas to staraniem proboszcza Jedlni ustawiono drewniany barak przerobiony z lokomotywowni. Parafię erygował 12 maja 1929 r. bp Marian Ryx. Budowę murowanego kościoła ukończono w 1932 r. Pierwszą liturgię w nowym kościele sprawowano 4 grudnia 1933 r.

W związku z jubileuszem Penitencjaria Apostolska wydała dekret. "Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, sprzyjając prośbom przesłanym przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Marka Solarczyka, Pasterza Diecezji Radomskiej razem z Proboszczem Parafii Świętej Barbary w Pionkach, w tejże diecezji, w roku 95-lecia parafii łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) może być uzyskany przez wiernych prawdziwie żałujących za grzechy i poruszonych miłością od dnia 4 grudnia 2023 r. aż do dnia 4 grudnia 2024 r., jeśli nawiedzą w formie pielgrzymki kościół parafialny Świętej Barbary i tam uczestniczyć będą w jubileuszowych uroczystościach, zwłaszcza 4 dnia każdego miesiąca, lub przynajmniej przed Najświętszym Sakramentem wystawionym do publicznej adoracji, przez jakiś odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zawierającym Modlitwę Pańską, Wyznanie Wiary i wezwania do Najświętszej Maryi Panny i świętej Barbary. Odpust ten także może być ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące".

Odpust zupełny mogą otrzymać osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, po wypełnieniu, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeśli będą łączyć się duchowo z jubileuszowymi uroczystościami.

Rok jubileuszowy w kościele otworzy 4 grudnia, w uroczystość św. Barbary, bp Marek Solarczyk, który będzie sprawował Mszę św. o 6.30. Na mocy dekretu ordynariusz udzieli wiernym błogosławieństwa papieskiego połączonego z odpustem zupełnym.

Wyjątkowy dar dla parafii św. Barbary w Pionkach

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy