Konkurs: mazowieckie miasta, miasteczka i wsie w obiektywie

Samorząd województwa mazowieckiego nagrodzi najlepsze zdjęcia wykonane przez fotografów amatorów. Zgłoszenia są przyjmowane do 2 lipca.

Architektura, zabytki, pejzaże mazowieckich miast, miasteczek i wsi to temat tegorocznej edycji konkursu fotograficznego "Odkrywamy nasze dziedzictwo". Jego organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego. Patronat nad nim sprawują marszałek Adam Struzik, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.

- Do udziału w konkursie zapraszamy amatorów fotografii. Zachęcamy mieszkańców naszego regionu by próbowali uchwycić na zdjęciach piękno i wyjątkowy charakter zabudowy mazowieckich miast i wsi. Mogą to być zarówno obiekty, jak i place oraz pierzeje ulic, ale także detale i elementy architektury czy przestrzeni, które świadczą o różnorodności i bogactwie kulturowym Mazowsza - mówi marszałek Adam Struzik.

Nadsyłane prace mogą przedstawiać budynki, miejskie układy urbanistyczne czy tradycyjną architekturę wiejską. Powinny dokumentować zabytkowy charakter przestrzeni czy wartość lokalnego krajobrazu.

Spośród nadesłanych fotografii jury wyłoni 8 zwycięskich zdjęć. Za zajęcie I miejsca przewidziano nagrodę 2 tys. zł. Laureat II miejsca otrzyma 1800 zł, a III miejsca - 1600 zł. Jury przyznać może także do pięciu wyróżnień, z nagrodami po 800 zł każde.

Na adres: dziedzictwo@mazovia.pl należy przesłać jedno zdjęcie wykonane na terenie województwa mazowieckiego w 2024 roku wraz z podpisanym elektronicznie formularzem zgłoszeniowym. Uczestnikami konkursu mogą być także osoby niepełnoletnie. W  ich przypadku formularz wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni. Czas na przesłanie prac upływa 2 lipca br. o 12.00.

Regulamin i formularz znajdują się na stronie: https://mazovia.pl. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu (22) 59 79 161 lub wysyłając pytania na adres e-mail: dziedzictwo@mazovia.pl

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..